Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.102253 Zfp207zinc finger protein 207 11  11 B5  22680 
 Gene Ontology nucleic acid binding | nucleus | regulation of transcription, DNA-dependent | transcription factor activity | zinc ion binding
 Human Homolog ZNF207[zinc finger protein 207]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 7 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 245 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAATGTGGA (2)
AACATAAAAA
AATTTGGTCG
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TCATTTAGAA (3)
TGACTTTTCT
76.60.0766
Cb medulloblastomaAACATAAAAA
AACATACCAC
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
AGCAGAAATT (4)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TACCATTTAA (4)
TCAAATAAAT
TGACTTTTCT
92.30.0923
P8 GC+1d cultureAAAATGTGGA (2)
AACATAAAAA
AACATATCAC
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
56.80.0568
P8 GC+SHH+1d cultureAACATAAAAA
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
AGCAGAAATT (4)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
GGTGGAATTG
GGTGGGATGT (2)
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TAGTAGTGGT
TGACTTTTCT
71.20.0712
3T3 fibroblastsAATTTGGTCG
CCTCCCAAAG
GCTGGAATGA
TACATAAAAT (2)
24.50.0245
E15 cortexAATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
GCTGGAATGA
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
54.20.0542
P1 cortexAATTTGGTCG
ACTTCCTCGT
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
TCATATTCCA
TGACTTTTCT
49.90.0499
HypothalamusAATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
GGTGGAATTG
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
560.056
E12.5 retinaAACATAAAAA
AATTTGGTCG
ACTTTGCTCT
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TAGTAGTGGT
TGACTTTTCT
90.50.0905
E14.5 retinaAACATAAAAA
AACATACCAC
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GGAAATGAGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TAGTAGTGGT
TCAAATAAAT
TGACTTTTCT
78.10.0781
E16.5 retinaAATTTGGTCG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
GGTGGAATTG
GGTGGGATGT (2)
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TCCCCAACCT
TGACTTTTCT
650.065
E18.5 retinaAACATAAAAA
AACATACCAC
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CCACGGTAGA
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TAGTAGTGGT
TGACTTTTCT
103.40.1034
P0.5 retinaAACATAAAAA
AATTTGGTCG
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
TGACTTTTCT
58.90.0589
P2.5 retinaAAAATGTGGA (2)
AACATAAAAA
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
AGCAGAAATT (4)
CCACGGTAGA
GCTGGAATGA
GGAGAAATTA
GGGGGGAAGA
TAATTCCAGC
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TAGTAGTGGT
TGACTTTTCT
98.80.0988
P4.5 retinaAATTTGGTCG
ACTTTGCTCT
AGCAAAAAAA (2)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGTGGGATGT (2)
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
TGACTTTTTT
95.20.0952
P6.5 retinaAATTTGGTCG
ACTTCCTCGT
AGCAAAAAAA (2)
CAATGAATTG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
TGACTTTTTT
53.30.0533
P10.5 crx- retinaAACATATCAC
AATTTGGTCG
ACTTCCTCGT
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTTCTTGTGT (2)
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TCATTTAGAA (3)
TCCCCAACCT
TGACTTTTCT
52.20.0522
P10.5 crx+ retinaAATTTGGTCG
ACTTCCTCGT
ACTTTGCTCT
AGCAAAAAAA (2)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CCTCCCAAAG
CTCCAGTTCC (2)
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TACATAAAAT (2)
TACCATTTAA (4)
TCATATTCCA
TCATTTAGAA (3)
TGACTTTTCT
80.50.0805
Adult retinalAATTTGGTCG
ACTTCCTCGT
CAATGAATTG
CCTCCCAAAG
CTCCAGTTCC (2)
GCTGGAATGA
GGGGGGAAGA
GGTGGGATGT (2)
TACCATTTAA (4)
TGACTTTTCT
59.50.0595
ONLAACATAAAAA
AACATATCAC
AATTTGGTCG
AGCAAAAAAA (2)
CAATGAATTG
CCACGGTAGA
CTCCAGTTCC (2)
GCTGGAATGA
GGAAATGAGA
GGTGGAATTG
TACATAAAAT (2)
TGACTTTTCT
TGACTTTTTT
34.30.0343