Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.279041 Nol7nucleolar protein 7 13  13 13-A5  70078 
 Human Homolog NOL7[nucleolar protein 7, 27kDa]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 13 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 144 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TATCAAAAAA
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
32.50.0325
Cb medulloblastomaCAAAAGGAAG
CATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
39.10.0391
P8 GC+1d cultureCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
CTGTAAACTA (3)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TTTTAAAAAA (2)
29.50.0295
P8 GC+SHH+1d cultureCATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TGTGTCCAGA
TGTTGGAGAA
TTAAAACAAA (3)
TTAAAAGAAA (2)
TTTTAAAAAA (2)
42.10.0421
3T3 fibroblastsCATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
73.60.0736
E15 cortexCATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TGTTGGAGAA
123.60.1236
P1 cortexCATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TTAAAAGAAA (2)
TTTTAAAAAA (2)
40.80.0408
HypothalamusCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TGTACAAATA
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
16.20.0162
E12.5 retinaCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
CTGTAAACTA (3)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
45.20.0452
E14.5 retinaCAAAAGGAAG
CAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TGTACAAATA
TTAAAACAAA (3)
TTTTAAAAAA (2)
56.30.0563
E16.5 retinaCATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TGTACAAATA
TGTTGGAGAA
TTGAAAGAAA
39.80.0398
E18.5 retinaCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TATCAAAAAA
TCAACAGTGT (3)
TTTTAAAAAA (2)
47.20.0472
P0.5 retinaCATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTAAAACAAA (3)
53.10.0531
P2.5 retinaCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
530.053
P4.5 retinaCATAGTTTAA (2)
CTGTAAACTA (3)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TATCAAAAAA
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTAAAACAAA (3)
TTTTAAAAAA (2)
45.80.0458
P6.5 retinaCAAAAGGAAG
CAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
TTGAAAGAAA
TTTTAAAAAA (2)
750.075
P10.5 crx- retinaCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
CTGTAAACTA (3)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TGTGTCCAGA
TGTTGGAGAA
TTTTAAAAAA (2)
48.40.0484
P10.5 crx+ retinaCATAGTTTAA (2)
GTAACACAAA (2)
GTGGCGCACG
TAACTCTTGC (3)
TCAACAGTGT (3)
TGTGTCCAGA
TTTTAAAAAA (2)
61.50.0615
Adult retinalCATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TATCAAAAAA
TCAACAGTGT (3)
TGTTGGAGAA
38.90.0389
ONLCAAAATGCAG (2)
CATAGTTTAA (2)
GTGGCGCACG
TCAACAGTGT (3)
TTAAAACAAA (3)
TTAAAAGAAA (2)
TTGAAAGAAA
TTTTAAAAAA (2)
420.042