Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.29742 Cd24aCD24a antigen 10  10 B2 (10 26.0 cM)  12484 
 Gene Ontology external side of plasma membrane | membrane
 Human Homolog CD24[CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen)]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 13 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 150 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAGAAGTTACT
ATTCCGAATT (2)
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GGCAGAGCGA
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
120.60.1206
Cb medulloblastomaGCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TTATGGAATT
23.10.0231
P8 GC+1d cultureAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GGCAGAGCGA
GTAAAATGCT
GTGCCAGGCA (2)
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TGCCAGGCAA
TTATGGAAAT
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
116.20.1162
P8 GC+SHH+1d cultureAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GAATTTGGCA (2)
GCAACCAAAA (2)
GGCAGAGCGA
GTAAAATGCT
GTCACACACT
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TGCCAGGCAA
TGTTGGATTG (3)
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
114.90.1149
3T3 fibroblastsGTAAAATGCT
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
280.028
E15 cortexCGAACAAAAG
GGCAGAGCGA
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
103.80.1038
P1 cortexAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
145.30.1453
HypothalamusGCAACCAAAA (2)
GGGGGTTGGG (2)
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TTATGGAATG
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
39.70.0397
E12.5 retinaAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TGTTGGATTG (3)
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
94.10.0941
E14.5 retinaAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTCACACACT
GTGCCAGGCA (2)
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
147.50.1475
E16.5 retinaAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TGCCAGGCAA
TTATGGAAAT
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
1230.123
E18.5 retinaAGAAGTTACT
GCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTCACACACT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
147.20.1472
P0.5 retinaAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAATT
68.90.0689
P2.5 retinaAGAAGTTACT
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAAAT
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
74.10.0741
P4.5 retinaATTCCGAATT (2)
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TGCCAGGCAA
TGTTGGATTG (3)
TTATGGAAAT
TTATGGAATG
TTATGGAATT
TTGGCCTTGG
97.30.0973
P6.5 retinaATTCCGAATT (2)
CGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTGGTTGAAA
TTATGGAATT
35.10.0351
P10.5 crx- retinaCGAACAAAAG
GCAACCAAAA (2)
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TGCCAGGCAA
TTATGGAAAT
TTATGGAATT
31.70.0317
P10.5 crx+ retinaCGAACAAAAG
GTAAAATGCT
GTGGTTGAAA
TTATGGAATT
21.10.0211
Adult retinalGAATTTGGCA (2)
GCAACCAAAA (2)
GTCACACACT
GTGCCAGGCA (2)
GTGGTTGAAA
TCTGTTTGAA (2)
TTATGGAATT
18.70.0187
ONLATTCCGAATT (2)
GCAACCAAAA (2)
GGGGGTTGGG (2)
GTAAAATGCT
22.90.0229