Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.33118 6720460F02RikRIKEN cDNA 6720460F02 gene 11  11  109212 
 Human Homolog FLJ10156[hypothetical protein FLJ10156]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 22 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 56 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
16.30.0163
Cb medulloblastomaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
18.40.0184
P8 GC+1d cultureCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
9.10.0091
P8 GC+SHH+1d cultureCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
GAAAGCGAGC
TAGGGGCACT
17.70.0177
3T3 fibroblastsTAGGGGCACT
70.007
P1 cortexCTTTAAAAAA (3)
GAGAAAATAA (2)
90.009
HypothalamusAACTTCCTGG
CTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
18.10.0181
E12.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
11.30.0113
E14.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
GAAAGCGAGC
GAGAAAATAA (2)
TAGGGGCACT
30.90.0309
E16.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
18.10.0181
E18.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
40.10.0401
P0.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
60.006
P2.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
TAGGGGCACT
31.70.0317
P4.5 retinaAACTTCCTGG
CTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
GAGAAAATAA (2)
23.80.0238
P6.5 retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
GAAAGCGAGC
GAGAAAATAA (2)
TAGGGGCACT
21.70.0217
P10.5 crx- retinaCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
GAGAAAATAA (2)
5.70.0057
P10.5 crx+ retinaAACTTCCTGG
CTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
GAGAAAATAA (2)
15.40.0154
Adult retinalCTTAAAAAAA (2)
CTTTAAAAAA (3)
9.30.0093
ONLCTTTAAAAAA (3)
1.90.0019