Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.126870 1500041I23RikRIKEN cDNA 1500041I23 gene     69001 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 148 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATCCACAGTG
CGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
GAATGATAAA
GCAGGGCTGG (3)
GCGGTTGAAG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
35.90.0359
Cb medulloblastomaCGCCACCACG (4)
GAGGGAGGGC
GCAGGGCTGG (3)
GCGGTTGAAG
GGCCAGGGCG (2)
TAATAAATAA (2)
TGCCAGGAGA (2)
TGGTTGCTGA (3)
TTTAGTTTTA
32.20.0322
P8 GC+1d cultureAAGCTAGCCC (3)
ACTTTTTCCT
ATGGAAGGAA (2)
CAATCTTGAG
CGCCACCACG (4)
GAATGATAAA
GAGGGAGGGC
GCAGAAAAGC
TAATAAATAA (2)
TGCCAGGAGA (2)
46.60.0466
P8 GC+SHH+1d cultureAAGCTAGCCC (3)
CAATCTTGAG
CGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
GCAGAAAAGC
GCGGTTGAAG
GGCCAGGGCG (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
57.30.0573
3T3 fibroblastsGGCAGAAAGA
TGGTTGCTGA (3)
10.50.0105
E15 cortexAAAACACAGA
CGCCACCACG (4)
GCCAGCCTGA (3)
GCGGTTGAAG
GGCCAGGGCG (2)
TGGTTGCTGA (3)
34.40.0344
P1 cortexCGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
TGCTACCACA (2)
TTTAGTTTTA
180.018
HypothalamusAAGCTAGCCC (3)
ACTTTTTCCT
CGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
GAATGATAAA
GCAGGGCTGG (3)
GCGGTTGAAG
GGCAGAAAGA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
72.40.0724
E12.5 retinaAAAACACAGA
ACATTCTTGT
ATGGAAGGAA (2)
CGCCACCACG (4)
GAAAGGTCCT
GAAGAGATGC (3)
GCGGTTGAAG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
62.10.0621
E14.5 retinaAAAACACAGA
AAGCTAGCCC (3)
ACTTTTTCCT
ATCCACAGTG
ATGGAAGGAA (2)
CGCCACCACG (4)
GCCAGCCTGA (3)
TAATAAATAA (2)
TGCTACCACA (2)
TGGTTGCTGA (3)
98.20.0982
E16.5 retinaCGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
GCGGTTGAAG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
68.80.0688
E18.5 retinaCGCCACCACG (4)
GAATGATAAA
GTTCTGGAGG
TAATAAATAA (2)
TGCTACCACA (2)
TGGTTGCTGA (3)
101.80.1018
P0.5 retinaAAGCTAGCCC (3)
GAAAGGTCCT
GAAGAGATGC (3)
GCGGTTGAAG
GGCAGAAAGA
GGCCAGGGCG (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
43.40.0434
P2.5 retinaAAGCTAGCCC (3)
CGCCACCACG (4)
GAAAGGTCCT
GAGGGAGGGC
TAATAAATAA (2)
TGCCAGGAGA (2)
TGCTACCACA (2)
TGGTTGCTGA (3)
91.80.0918
P4.5 retinaATCCACAGTG
CAATCTTGAG
CGCCACCACG (4)
TAATAAATAA (2)
TGCTACCACA (2)
TGGTTGCTGA (3)
TTTAGTTTTA
101.10.1011
P6.5 retinaCGCCACCACG (4)
GAAGAGATGC (3)
TAATAAATAA (2)
TGCTACCACA (2)
TGGTTGCTGA (3)
86.70.0867
P10.5 crx- retinaAAGCTAGCCC (3)
ACATTCTTGT
CGCCACCACG (4)
GAAAGGTCCT
GAAGAGATGC (3)
GTTCTGGAGG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
31.70.0317
P10.5 crx+ retinaAAAACACAGA
ACATTCTTGT
ATGGAAGGAA (2)
CGCCACCACG (4)
GCAGAAAAGC
GCGGTTGAAG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
32.50.0325
Adult retinalATCCACAGTG
CGCCACCACG (4)
GCCAGCCTGA (3)
GCGGTTGAAG
GGCCAGGGCG (2)
GTTCTGGAGG
TAATAAATAA (2)
TGCCAGGAGA (2)
TGGTTGCTGA (3)
430.043
ONLAAGCTAGCCC (3)
CGCCACCACG (4)
GAAAGGTCCT
GCAGGGCTGG (3)
GGCAGAAAGA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGA (3)
59.30.0593