Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.142607 2010300C02RikRIKEN cDNA 2010300C02 gene 1    72097 
 Mm.142607 4930470B04RikRIKEN cDNA 4930470B04 gene 1    75807 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 44 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
2170.217
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
8510.851
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
232.80.2328
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ATTGTTTGTG (2)
TTAAAAAAAA (2)
3150.315
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
217.70.2177
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
2590.259
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
143.10.1431
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
150.20.1502
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGTTTGTG (2)
TTAAAAAAAA (2)
112.90.1129
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
59.80.0598
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGTTTGTG (2)
TTAAAAAAAA (2)
427.40.4274
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
135.50.1355
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGTTTGTG (2)
TTAAAAAAAA (2)
371.40.3714
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
330.90.3309
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
283.50.2835
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGTTTGTG (2)
TTAAAAAAAA (2)
59.50.0595
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
101.90.1019
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
64.80.0648
ONLAAAAAAAAAA (2)
TTAAAAAAAA (2)
111.10.1111