Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.155896 Hnrpa2b1heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 6  6 B3  53379 
 Gene Ontology nucleus | ribonucleoprotein complex | RNA binding | RNA processing | viral nucleocapsid
 Human Homolog HNRPA2B1[heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 174 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GCTGCAAGGC
GGAAGGTGTC
GGAATAAAGA (4)
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TGAAACCTTT (2)
TGACTGTGAA
140.20.1402
Cb medulloblastomaATCCTGTGGA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAG
GTGTGATAAG
TGACTGTGAA
34.60.0346
P8 GC+1d cultureACTGAGATAA
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAAGGTGTC
GGAATAAAGA (4)
GGAGGACCAT
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TTCCTGCTAC (3)
131.10.1311
P8 GC+SHH+1d cultureACTGAGATAA
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GGAGGACCAT
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TGACTGTGAA
TTCCTGCTAC (3)
175.60.1756
3T3 fibroblastsGCTGCAAGGC
GGAAGGTGTC
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
17.50.0175
E15 cortexATAAACTTCT (2)
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAG
39.40.0394
P1 cortexATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GGAGGTGTCT
GTGTAATAAG
TGACTGTGAA
680.068
HypothalamusATAAACTTCT (2)
ATCCTGTGGA (2)
CATAAAATAT (2)
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAG
TTATCTTTCC (2)
TTCCTGCTAC (3)
380.038
E12.5 retinaACTGAGATAA
ATAAACTTCT (2)
ATCCTGTGGA (2)
GACAAGTATA (2)
GGAAGGTGTC
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
GTTCATATCA
TGAAACCTTT (2)
TTATCTTTCC (2)
TTCCTGCTAC (3)
TTTGTCCACA
157.80.1578
E14.5 retinaACTGAGATAA
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GCTGCAAGGC
GGAATAAAGA (4)
GGAGGACCAT
GGGTAATAAG
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TGAAACCTTT (2)
TGACTGTGAA
TTCCTGCTAC (3)
138.30.1383
E16.5 retinaACTGAGATAA
ATAAACTTCT (2)
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GGAGGACCAT
GGGTAATAAG
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TGAAACCTTT (2)
TTCCTGCTAC (3)
TTTGTCCACA
1320.132
E18.5 retinaACTGAGATAA
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAGGTGTCT
GGGTAATAAG
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
GTTCATATCA
TGACTGTGAA
TTATCTTTCC (2)
121.70.1217
P0.5 retinaACTGAGATAA
ATAAACTTCT (2)
CATAAAATAT (2)
GACAAGTATA (2)
GGAGGTGTCT
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
GTGTGATAAG
TGAAACCTTT (2)
TTCCTGCTAC (3)
104.20.1042
P2.5 retinaATAAACTTCT (2)
CATAAAATAT (2)
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAA
GTGTAATAAG
GTGTGATAAG
GTTCATATCA
TTATCTTTCC (2)
TTCCTGCTAC (3)
TTTGTCCACA
116.40.1164
P4.5 retinaACTGAGATAA
ATAAACTTCT (2)
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAA
GTGTAATAAG
GTGTGATAAG
TGACTGTGAA
TTCCTGCTAC (3)
1290.129
P6.5 retinaACTGAGATAA
ATCCTGTGGA (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GGGTAATAAG
GTGTAATAAG
TTATCTTTCC (2)
TTCCTGCTAC (3)
83.40.0834
P10.5 crx- retinaATAAACTTCT (2)
CATAAAATAT (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAAGGTGTC
GGAATAAAGA (4)
GGGTAATAAG
GTGTAATAAG
TGAAACCTTT (2)
TTATCTTTCC (2)
TTCCTGCTAC (3)
67.20.0672
P10.5 crx+ retinaACTGAGATAA
ATAAACTTCT (2)
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTAAGTAGGA
GTGTAATAAG
TTCCTGCTAC (3)
TTTGTCCACA
65.10.0651
Adult retinalATAAACTTCT (2)
CATAAATATG
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAG
29.70.0297
ONLCATAAAATAT (2)
GACAAGTATA (2)
GGAATAAAGA (4)
GTGTAATAAG
TTTGTCCACA
55.50.0555