Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.178818 D8Ertd325eDNA segment, Chr 8, ERATO Doi 325, expressed 8  8 67.0 cM  66855 
 Gene Ontology biological_process unknown | molecular_function unknown | nucleus
 Human Homolog KIAA1049[KIAA1049 protein]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 216 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGATGTCTCT
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
319.70.3197
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
AGGGGCCTAG
CCAAAAAAAA (3)
GAAACGCAGA
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GCCAAGCAGA (2)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
980.40.9804
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
353.70.3537
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CAGGTTAGGT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGCCCAAT
GGATGTCTCT
GGGAAGGTGG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
433.30.4333
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
AGGGGCCTAG
GAAACGCAGA
GACTGCAGTG
GGAGGCAGAG (2)
GGATGTCTCT
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
105.10.1051
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GAAACGCAGA
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
TAGTCAGGGA
TCTGCTGCTG (3)
TTGCTGCCTT
316.40.3164
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGGGGCCTAG
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GCCAAGCAGA (2)
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
354.40.3544
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGCCCAAT
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTCAAGGGAG
TTGCTGCCTT
278.80.2788
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GGAGGCAGAG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
244.20.2442
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
TAGTCAGGGA
TCTGCTGCTG (3)
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
189.30.1893
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
AGGAAGATCA
CAGGTTAGGT (2)
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
TTCAAGGGAG
TTGCTGCCTT
159.40.1594
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
500.20.5002
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
223.90.2239
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
AGGGGCCTAG
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GAAACGCAGA
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
TTCAAGGGAG
TTGCTGCCTT
487.50.4875
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAGATCA
CCAAAAAAAA (3)
GAAACGCAGA
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
439.80.4398
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTCAAGGGAG
TTGCTGCCTT
393.60.3936
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GCCAAGCAGA (2)
GGGAAGGTGG (2)
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
94.90.0949
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAATGCACA
CAGGTTAGGT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GCCAAGCAGA (2)
GGAGGCAGAG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
TTGTGCTTAT (4)
274.60.2746
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
CCAAAAAAAA (3)
CTCTAGGAAC
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTCAAGGGAG
TTGCTGCCTT
161.30.1613
ONLAAAAAAAAAA (2)
CAGGTTAGGT (2)
CCAAAAAAAA (3)
GACTGCAGTG
GCCAAAAAAA (4)
GGAGGCAGAG (2)
GGGAAGGTGG (2)
GTGATATGGC
TAGTCAGGGA
TTGCTGCCTT
164.70.1647