Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.180458 Rpl13aribosomal protein L13a 7  7 69.0 cM  22121 
 Human Homolog RPL13A[ribosomal protein L13a]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 231 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCCGGGTG
AGGTCGGGTG
ATGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CCTGACTGGC
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGCCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
355.40.3554
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAGAAAAAGA
AGCTGGGGTT
AGGCCGGGTG
AGGTCGGGTG
CCTGCCTGGG
CGCCAGACGC
CTGCATCATT
CTGTCCCACA
GGGGATCTGT
TGGCTCAGGC (3)
899.40.8994
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AGAGCATTAA (3)
AGCTGGGGTT
AGGCCGGGTG
AGGTCGGGCG
AGGTCGGGTG
CCTGCCTTGG (2)
CGGTAGATGC (3)
TGGCTCAGGC (3)
358.40.3584
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAGAAAAAGA
AGAGCATTAA (3)
AGAGGGGCAG
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGCCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
433.30.4333
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGAGGGGCAG
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
ATGTCGGGTG
CCTCGCACAG
CCTGCCTGGG
CGCCAGACGC
CTGCCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
406.40.4064
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTGACTGGC
CCTGCCTTGG (2)
CGGTAGATGC (3)
CTGCCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
514.30.5143
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
CAGGTGGTGC (2)
CCTGACTGGC
3180.318
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CAGGTGGTGC (2)
CCTCGCACAG
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGCCCCACA
CTGGCCAAAA
GGGGATCTGT
TGGCTCAGGC (3)
TGGTTGGGTG (2)
217.20.2172
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAGCATTAA (3)
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
CAGGTGGTGC (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CCTGCCTGGG
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGCCCCACA
GGGGATCAGT
385.10.3851
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
AGTGTTTATT (3)
CAGCAGAAGC (3)
CAGGTGGTGC (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CCTGCCTGGG
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGTCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
TGGTTGGGTG (2)
207.50.2075
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGCG
AGGTCGGGTG
ATTACGCCAA
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CCTGCCTGGG
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
GGATGAATCA
TGGCTCAGGC (3)
204.50.2045
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAGCATTAA (3)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
CTGGCCAAAA
TGGCTCAGGC (3)
494.50.4945
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGCG
AGGTCGGGTG
AGTGTTTATT (3)
ATTACGCCAA
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGCCTGGG
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
CGGTAGATGC (3)
GGATGAATCA
375.20.3752
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAAAAAGA
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
CAGCAGAAGC (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CCTGCCTTGG (2)
CTGGCCAAAA
CTGTCCCACA
TGGCTCAGGC (3)
473.60.4736
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
AGTGTTTATT (3)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CGCCAGACGC
TGGCTCAGGC (3)
358.70.3587
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCCGGGTG
AGGTCGGGTG
CAGGTGGTGC (2)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGCCTTGG (2)
CGCCAGACGC
TGGCTCAGGC (3)
380.20.3802
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGTCGGGTG
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CGGTAGATGC (3)
CTGCATCATT
CTGCCCCACA
GGGGATCAGT
TGGCTCAGGC (3)
239.70.2397
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CTGTCCCACA
GGATGAATCA
GGGGATCAGT
211.30.2113
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGTCGGGTG
ATGAACACTG (9)
ATGTCGGGTG
ATTACGCCAA
CAGGTGGTGC (2)
CCCAAAAAAA (2)
CCTCGCACAG
CCTGACTGGC
CCTGCCTGGG
CCTGCCTTGG (2)
198.40.1984
ONLAAAAAAAAAA (2)
AGCTGGGGTT
AGGCAAACAG (2)
AGGCCGGGTG
AGGTCGGGTG
ATGAACACTG (9)
CCCAAAAAAA (2)
CCTGCCTGGG
TGGTTGGGTG (2)
187.50.1875