Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.20805 2410141M05RikRIKEN cDNA 2410141M05 gene 11    78246 
 Human Homolog MGC2941[hypothetical protein MGC2941]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 95 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
ATGAGGAAGA (4)
GACTTGAAGT
GGACTTGAAG (6)
TTAAAAAAAA (2)
TTTCTTCTCT
2350.235
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
GGACTTGAAG (6)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
867.10.8671
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
GACTTGAAGT
GCGGAGCCCC
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTCTTCTCT
239.60.2396
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
GGGGGGGTGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
TTTCTTCTCT
329.10.3291
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
GGGGGGGTGG
350.035
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GACTTGAAGT
GCGGAGCCCC
GGACTTGAAG (6)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
242.30.2423
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GCGGAGCCCC
GGACTTGAAG (6)
TTAAAAAAAA (2)
TTTCTTCTCT
299.90.2999
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
ATGAGGAAGA (4)
GGACTTGAAG (6)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
159.40.1594
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GACTTGAAGT
GGGGGGGTGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
TTTCTTCTCT
161.50.1615
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGGGAGTGC
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
1220.122
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGGGAGTGC
GACTTGAAGT
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
TTTCTTCTCT
670.067
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGGGAGTGC
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
438.30.4383
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GCGGAGCCCC
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
139.50.1395
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
378.40.3784
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
346.70.3467
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
293.50.2935
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
GACTTGAAGT
TTAAAAAAAA (2)
TTTCTTCTCT
66.90.0669
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
GGACTTGAAG (6)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
113.40.1134
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
GCGGAGCCCC
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
70.40.0704
ONLAAAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGGG
TTAAAAAAAA (2)
TTTAAAAAAA (3)
120.70.1207