Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2115 Hnrpuheterogeneous nuclear ribonucleoprotein U 1    51810 
 Gene Ontology ribonucleoprotein complex | viral nucleocapsid
 Human Homolog HNRPU[heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 182 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAATCTGGCTG
ATACACTCCA
CAGCTGAAAA (3)
CAGTGTGAGA
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
GCCGAGGGTA
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTCTCTGCCA (3)
53.70.0537
Cb medulloblastomaAATCTGGCTG
AGAAAAACAA (2)
ATACACTCCA
CAAGCCAGTC
CAGCTGAAAA (3)
CAGTGTGAGA
GAAGGACTAA (2)
GACCACGATG
GAGTCAGCAT
GCCGAGGGTA
TCAGTTCTTG
TTATAAAAAA
36.80.0368
P8 GC+1d cultureAATCTGGCTG
AGAAAAACAA (2)
ATACACTCCA
CAGCTGAAAA (3)
CCACAGAGAG
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTTATGAAAT
59.10.0591
P8 GC+SHH+1d cultureAATCTGGCTG
ATACACTCCA
ATCCACTCCA
CAGCTGAAAA (3)
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTATAAAAAA
TTCTCTGCCA (3)
65.70.0657
3T3 fibroblastsAATCTGGCTG
ACAACACAGG (4)
GAGTCAGCAT
GCCGAGGGTA
TGATGTTGGA (3)
490.049
E15 cortexCAAGCCAGTC
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TTAGGTTCGG (3)
29.50.0295
P1 cortexATACACTCCA
CAAGCCAGTC
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
22.50.0225
HypothalamusAATCTGGCTG
ACAACACAGG (4)
AGAAAAACAA (2)
CAGTGTGAGA
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTTATGAAAT
28.80.0288
E12.5 retinaAATCTGGCTG
CCACAGAGAG
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTTATGAAAT
60.20.0602
E14.5 retinaATACACTCCA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
GCTTCTGACC
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
50.90.0509
E16.5 retinaATACACTCCA
ATCCACTCCA
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
GCTTCTGACC
TAAAACAATA (3)
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
54.20.0542
E18.5 retinaATACACTCCA
CAGTGTGAGA
GAGTCAGCAT
GCTTCTGACC
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
27.30.0273
P0.5 retinaAATCTGGCTG
ACAACACAGG (4)
ATACACTCCA
GAAGGACTAA (2)
GAGCCCGGGA
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
51.10.0511
P2.5 retinaAATCTGGCTG
ACAACACAGG (4)
CAAGCCAGTC
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
GCCGAGGGTA
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTATAAAAAA
TTCTCTGCCA (3)
58.30.0583
P4.5 retinaAATCTGGCTG
ATACACTCCA
ATCCACTCCA
CCACAGAGAG
GAGCCCGGGA
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTATAAAAAA
TTCTCTGCCA (3)
41.80.0418
P6.5 retinaAATCTGGCTG
CAAGCCAGTC
CAGCTGAAAA (3)
CCACAGAGAG
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
TTCTCTGCCA (3)
43.50.0435
P10.5 crx- retinaAATCTGGCTG
ATACACTCCA
GAGTCAGCAT
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
63.20.0632
P10.5 crx+ retinaAATCTGGCTG
ATACACTCCA
CAGCTGAAAA (3)
CCACAGAGAG
GAAGGACTAA (2)
GACCACGATG
GAGTCAGCAT
GCTTCTGACC
TCAGTTCTTG
TTAGGTTCGG (3)
53.60.0536
Adult retinalAATCTGGCTG
CAAGCCAGTC
CTGTCCTCAA
GAAGGACTAA (2)
GACCACGATG
GAGCCCGGGA
GAGTCAGCAT
TAAAACAATA (3)
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
42.90.0429
ONLAATCTGGCTG
ATACACTCCA
CTGTCCTCAA
GAGTCAGCAT
TAAAACAATA (3)
TCAGTTCTTG
TGATGTTGGA (3)
TTAGGTTCGG (3)
45.90.0459