Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2180 Hspcbheat shock protein 1, beta 17  17 B3 (17 15.0 cM)  15516 
 Mm.2180 Slc35b1solute carrier family 35, member B1 17  17 B3  73836 
 Gene Ontology extracellular space | integral to membrane
 Human Homolog SLC35B2[solute carrier family 35, member B2]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 7 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 367 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGACCC (2)
AAGGAGATCT (7)
AAGGCCAGGC (5)
AATGGGGAGT
AGTGCTGGAG
ATCAGGCAGA
ATGGCCAAAA (3)
ATGGTGGCAG
ATTTTTTTTT (4)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GACAGCTGTG (2)
GCGGGGGGGG (2)
GGAGAGGGGA
GTCTGCCCGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
GTGCACTTCC
TCTACAAGAA (3)
TGGGATCTGA (3)
329.30.3293
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGATCT (7)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ACCAAGGCCT
AGCAGAGAGC (2)
AGTGCTGGAG
ATGGTGGCAG
GAAGAGGTGG (3)
GCGGGGGGGG (2)
GGGGGGGGGG
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAAAA (3)
TCTACAAGAA (3)
TGGGATCTGA (3)
866.90.8669
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGACCC (2)
AAGGCCAGGC (5)
AAGGCCCAGG (3)
AATGGGGAGT
ACAAGAGGCT
ATGCAAAACA
ATGGCCAAAA (3)
ATTTTTTTTT (4)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GAGAGGAGGA (3)
GGAGAGGGGA
GGGGGGGGGG
GTGAGCCCAT (2)
TACACCAACA
TCCACAAGAA (2)
TCTACAAGAA (3)
TTCTAAGAAG
3650.365
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAGGGAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGACCC (2)
AAGGAGATCT (7)
AAGGCCAGGC (5)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ACCAAGGCCT
AGCAGAGAGC (2)
AGCTTGCAGA (2)
ATCAGGCAGA
ATGAACACAC (2)
ATGCAAAACA
ATGGTGGCAG
ATTTTTTTTT (4)
CAAGCTTTGT (2)
CCTACAAGAA (2)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GACAAGAAAA (2)
GAGGTCTCAG
GGAGAGGGGA
GGGGGGGGGG
GTCTGCCCGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
TTCTAAGAAG
462.80.4628
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AATGGGGAGT
ACCAAGGCCT
ATGCAAAACA
ATGGTGGCAG
CGCGAGGCAT (3)
GAGGTCTCAG
GGGGGGGGGG
GTCATAGCTG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
140.10.1401
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAGATTCCAC (2)
AAGGAGACCC (2)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ATCGGGCAGT (2)
CAAGCTTTGT (2)
CGGTAGATGC (3)
GACAGCTGTG (2)
GAGAGGAGGA (3)
GGGGGGGGGG
GTCATAGCTG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
449.90.4499
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AGTGCTGGAG
ATGGTGGCAG
ATTTTTTTTT (4)
GGGTGGGAGT (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
TTCTAAGAAG
381.50.3815
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
AGTGCTGGAG
ATCGGGCAGT (2)
ATGAACACAC (2)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GAGGTCTCAG
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
GGGGGGGGGG
GGGTGGGAGT (2)
GTGAGCCCAT (2)
GTGGCAGCCA (2)
TCTACAAAAA (3)
TCTACAAGAA (3)
TGGGATCTGA (3)
TTCTAAGAAG
TTTACAAAAA (2)
224.40.2244
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGGAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGATCT (7)
AATGGGGAGT
AGCTTGCAGA (2)
AGTGCTGGAG
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GAGGTCTCAG
GCGGGGGGGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
GTGCACTTCC
TCTACAAGAA (3)
TTTACAAGAA (2)
3120.312
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGATTCCAC (2)
AAGGAGACCC (2)
AAGGAGATCT (7)
AAGGCCCAGG (3)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
AGCAGAGAGC (2)
AGCTTGCAGA (2)
AGTGCTGGAG
ATCAGGCAGA
ATGAACACAC (2)
ATGGTGGCAG
ATTTTTTTTT (4)
CCTACAAGAA (2)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GACAGCTGTG (2)
GAGAGGAGGA (3)
GGAGAGGGGA
GTGAGCCCAT (2)
TCCCTCATCA (2)
TCTACAAGAA (3)
230.90.2309
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGATCT (7)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ACAAGAGGCT
AGCTTGCAGA (2)
AGTGCTGGAG
ATCAGGCAGA
ATGAACACAC (2)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GACAGCTGTG (2)
GAGGTCTCAG
GTAATGATGG
GTCTGCCCGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
GTGGCAGCCA (2)
TCCACAAGAA (2)
TCCCTCATCA (2)
TCTACAAAAA (3)
TCTACAAGAA (3)
TGTACTCAAA
TTCTAAGAAG
TTTACAAAAA (2)
198.90.1989
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGGAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ATTTTTTTTT (4)
CAAGCTTTGT (2)
CGCGAGGCAT (3)
CGGTAGATGC (3)
GAAGGAAAAT (2)
GACCAGGAAA (2)
GGGAGCCCAT
GGGTGGGAGT (2)
GTGAGCCCAT (2)
GTGCACTTCC
TCTACAAGAA (3)
436.30.4363
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGGAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGATTCCAC (2)
AAGGCCAGGC (5)
AATGGGGAGT
ACCAAGGCCT
AGTGCTGGAG
ATGAACACAC (2)
ATTTTTTTTT (4)
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GACCAGGAAA (2)
GTAATGATGG
GTCATAGCTG (2)
GTCTGCCCGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
TGTACTCAAA
214.30.2143
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AATGGGGAGT
ATGGTGGCAG
ATTTTTTTTT (4)
CAAGCTTTGT (2)
GACAGCTGTG (2)
GGAGAGGGGA
GGGGGGGGGG
GTAATGATGG
GTCATAGCTG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAAAA (3)
TCTACAAGAA (3)
TGTACTCAAA
TTCTAAGAAG
TTTACAAGAA (2)
419.10.4191
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGGGAGT
AGCAGAGAGC (2)
AGCTTGCAGA (2)
AGTGCTGGAG
ATCAGGCAGA
ATTTTTTTTT (4)
CCTACAAGAA (2)
GACCAGGAAA (2)
GAGGTCTCAG
GGAGAGGGGA
GGGGGGGGGG
GTCATAGCTG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAGAA (3)
TTTACAAGAA (2)
368.80.3688
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGGAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGATCT (7)
AAGGGGCAGG
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
AGTGCTGGAG
CAAGCTTTGT (2)
GAAGGAAAAT (2)
GACAAGAAAA (2)
GAGGTCTCAG
GCGGGGGGGG (2)
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
GGGGGGGGGG
GTCATAGCTG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TACACCAACA
TCTACAAGAA (3)
TTTACAAAAA (2)
376.90.3769
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGCCCAGG (3)
AATGGGGAGT
ACAAGAGGCT
AGTGCTGGAG
ATGGTGGCAG
CGGTAGATGC (3)
GAAGAGGTGG (3)
GAAGGAAAAT (2)
GAGGTCTCAG
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
TCCACAAGAA (2)
TCTACAAGAA (3)
TTCTAAGAAG
111.90.1119
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGCCAGGC (5)
AAGGGGCAGG
AATGGGGAGT
ACCAAGGCCT
AGTGCTGGAG
ATGCAAAACA
ATGGTGGCAG
CAAGCTTTGT (2)
GCGGGGGGGG (2)
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
GGGGGGGGGG
GTAATGATGG
GTGAGCCCAT (2)
GTGGCAGCCA (2)
TCTACAAGAA (3)
178.40.1784
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGACCC (2)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
AGCAGAGAGC (2)
AGTGCTGGAG
ATGCAAAACA
CCTACAAGAA (2)
CGCGAGGCAT (3)
GACAAGAAAA (2)
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
GGGGGGGGGG
GTCATAGCTG (2)
GTCTGCCCGG (2)
GTGAGCCCAT (2)
TCTACAAAAA (3)
TCTACAAGAA (3)
122.90.1229
ONLAAAAAAAAAA (2)
AACATCATCC (3)
AAGGAGATCT (7)
AATGGGGAGT
ACAAAACCAA
ACAAGAGGCT
AGTGCTGGAG
ATGCAAAACA
CAAGCTTTGT (2)
GGAGAGGGGA
GGGAGCCCAT
GGGGGGGGGG
GGGTGGGAGT (2)
GTCATAGCTG (2)
GTGGCAGCCA (2)
TCTACAAGAA (3)
206.60.2066