Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.239329 Arhgef2rho/rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2 3    16800 
 Gene Ontology cell growth and/or maintenance | diacylglycerol binding | guanyl-nucleotide exchange factor activity | intracellular signaling cascade
 Human Homolog ARHGEF2[rho/rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 140 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CGCTTTAGGT
GAGTTCAGGA (2)
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
329.50.3295
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
CAGCCAGGCA (2)
CTGCCCCCTC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
943.40.9434
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AAGTCTCCCT (2)
AATGGATGCA (2)
ACCGCCTGGA
CGCTTTAGGT
CTGCCCCCTC
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
343.50.3435
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
ACCGCCTGGA
CCCAGGTCTA
CGCTTTAGGT
CTGCCCCCTC
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
TGGTTGCTGG
449.60.4496
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
CGCTTTAGGT
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
269.80.2698
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAGTCTCCCT (2)
AATGGATGCA (2)
CTGCCCCCTC
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
568.90.5689
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CGCTTTAGGT
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
TGGTTGCTGG
377.10.3771
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AATGGATGCA (2)
CAGCCAGGCA (2)
CAGTCAAAAA
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
498.10.4981
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CAGTCAAAAA
CGCTTTAGGT
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
358.60.3586
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AATGGATGCA (2)
CAGTCAAAAA
GCAGGGTGGG
GGAACCAAGC (3)
TGGTTGCTGG
1085.81.0858
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CGCTTTAGGT
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
862.10.8621
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
ACCGCCTGGA
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
689.30.6893
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AATGGATGCA (2)
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
GGAACCAAGC (3)
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
382.70.3827
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AATGGATGCA (2)
CGCTTTAGGT
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
603.70.6037
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CCCAGGTCTA
CGCTTTAGGT
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
527.10.5271
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CTGCCCCCTC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
485.20.4852
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
GCAGGGTGGG
TGGTTGCTGG
334.40.3344
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
CCCAGGTCTA
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
261.40.2614
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AATGGATGCA (2)
GAAATCTGGC
GCAGGGTGGG
GGGACTTGGG
TGGTTGCTGG
296.30.2963
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAGGCTGCCT
AATGGATGCA (2)
CAGTCAAAAA
CGCTTTAGGT
GAAATCTGGC
GAGTTCAGGA (2)
GCAGGGTGGG
TGGTTGCTGG
520.80.5208