Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.251934 Kif16bkinesin family member 16B 2    16558 
 Gene Ontology ATP binding | kinesin complex | microtubule associated complex | microtubule motor activity | microtubule-based process | motor activity
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 47 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
TTAATAAAGG
216.90.2169
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
GACAAAGGAT
8070.807
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
212.30.2123
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
CTCTGTGAAT (2)
282.20.2822
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
212.80.2128
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
245.40.2454
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
CTCTGTGAAT (2)
134.10.1341
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
148.30.1483
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
TTAATAAAGG
1020.102
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
CTCTGTGAAT (2)
TTAATAAAGG
56.20.0562
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
391.10.3911
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
119.80.1198
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
GACAAAGGAT
344.90.3449
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
295.20.2952
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
GACAAAGGAT
278.50.2785
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
50.20.0502
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
980.098
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
CTCTGTGAAT (2)
GACAAAGGAT
61.20.0612
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
126.40.1264