Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.257790 C630007L23RikRIKEN cDNA C630007L23 gene 18    240283 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 102 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
ATAGTGGAGC
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CGCGTGATGA
GAAGGAGTTA (2)
TATTTTGTGC (2)
TTCTAAAATA (2)
2250.225
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CGCGTGATGA
CTTTTGTTTT
GAGGAATCTG (2)
823.10.8231
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CGCGTGATGA
CTTTTGTTTT
209.90.2099
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ATAGTGGAGC
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
291.70.2917
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
247.30.2473
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
268.10.2681
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
GAGGAATCTG (2)
132.20.1322
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
GAAGGAGTTA (2)
TTCTAAAATA (2)
150.20.1502
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
158.40.1584
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CGCGTGATGA
GAAGGAGTTA (2)
580.058
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
381.90.3819
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
GAAGGAGTTA (2)
TATTTTGTGC (2)
133.60.1336
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
GAAGGAGTTA (2)
GAGGAATCTG (2)
341.50.3415
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGATAGGA
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
GAGGAATCTG (2)
307.10.3071
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTGATAGGA
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CGCGTGATGA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
TTCTAAAATA (2)
288.70.2887
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
TATTTTGTGC (2)
61.40.0614
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGAAAAAAA (2)
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
GAGGAATCTG (2)
1210.121
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ATAGTGGAGC
ATTGATAGGA
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
TATTTTGTGC (2)
90.90.0909
ONLAAAAAAAAAA (2)
ATTGATAGGA
CAGTGAAAAA
CTTTTGTTTT
GAAGGAGTTA (2)
164.70.1647