Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.259191 8430425A16RikRIKEN cDNA 8430425A16 gene X    71501 
 Mm.259191 OgtO-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase) X    108155 
 Gene Ontology intracellular | N-acetyltransferase activity | O-linked glycosylation | transferase activity | transferase activity, transferring glycosyl groups
 Human Homolog OGT[O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 120 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATAGGGAGAG (2)
CAAATATGTT (6)
CAGAAGGGAG
GAGGTCACAG
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
TGTGACTGTG (2)
750.075
Cb medulloblastomaTAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
TGTGACTGTG (2)
157.20.1572
P8 GC+1d cultureAGTGAACAAT (2)
CAAATATGTT (6)
CAGAAGGGAG
GAGGTCACAG
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TAATTCTGAT (2)
TGGAGTTGGA (2)
TGTGACTGTG (2)
126.60.1266
P8 GC+SHH+1d cultureAAGAACTCAA (2)
AAGGTCACAG (2)
CAAATATGTT (6)
GAGGTCACAG
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGAAGTGATC (2)
TGGAGTTGGA (2)
TGTGACTGTG (2)
1290.129
3T3 fibroblastsAAGGTCACAG (2)
AGTGAACAAT (2)
ATCTTATGTG (2)
TAAAAAAAAA (3)
210.021
E15 cortexATAGGGAGAG (2)
ATCTTATGTG (2)
CAAATATGTT (6)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
59.20.0592
P1 cortexATCTTATGTG (2)
CAAATATGTT (6)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
68.10.0681
HypothalamusAAGGTCACAG (2)
CAGAAGGGAG
GGATGCTTAA (2)
GTAGAAAACA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TAATTCTGAT (2)
50.60.0506
E12.5 retinaAAGAACTCAA (2)
AAGGTCACAG (2)
CAAATATGTT (6)
GGATGCTTAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
37.70.0377
E14.5 retinaATAGGGAGAG (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
49.20.0492
E16.5 retinaAAGGTCACAG (2)
AGCCTATATC (2)
AGTGAACAAT (2)
CAAATATGTT (6)
CCATCTGGTG (2)
GTAGAAAACA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TAATTCTGAT (2)
TGGAGTTGGA (2)
45.10.0451
E18.5 retinaAAGAACTCAA (2)
CAAATATGTT (6)
TAAAAAAAAA (3)
TGAAGTGATC (2)
TGGAGTTGGA (2)
118.20.1182
P0.5 retinaAAGAACTCAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
47.10.0471
P2.5 retinaAAGAACTCAA (2)
AAGGTCACAG (2)
AGCCTATATC (2)
ATCTTATGTG (2)
CCATCTGGTG (2)
GGATGCTTAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGAAGTGATC (2)
TGGAGTTGGA (2)
93.60.0936
P4.5 retinaAAGAACTCAA (2)
CAGAAGGGAG
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TAATTCTGAT (2)
TGGAGTTGGA (2)
136.70.1367
P6.5 retinaAAGAACTCAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
81.70.0817
P10.5 crx- retinaCAAATATGTT (6)
GTAGAAAACA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TAATTCTGAT (2)
TGGAGTTGGA (2)
29.80.0298
P10.5 crx+ retinaAAGAACTCAA (2)
AAGGTCACAG (2)
CCATCTGGTG (2)
GGATGCTTAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGGAGTTGGA (2)
460.046
Adult retinalAAGAACTCAA (2)
AAGGTCACAG (2)
CAGAAGGGAG
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
29.70.0297
ONLAAGAACTCAA (2)
GTTACAGGTA (2)
TAAAAAAAAA (3)
TGTGACTGTG (2)
38.20.0382