Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.261570 6030441I21RikRIKEN cDNA 6030441I21 gene 5    114678 
 Mm.261570 Gtf2igeneral transcription factor II I 5  5 75.0 cM  14886 
 Gene Ontology DNA binding | nucleus | regulation of transcription, DNA-dependent | transcription factor activity | transcription factor complex
 Human Homolog GTF2I[general transcription factor II, i]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 185 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AGGAGGATCT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAAAA (2)
CCTTTCAAAA (2)
CCTTTCACAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
TCCCTTCAGA (5)
TCTGGCCTCT (2)
2870.287
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AGCTTCTGAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CATTGCTGTG
CCTTTCAAAA (2)
CTTTCAAAAA (3)
GCAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGTT
TCTGGCCTCT (2)
973.40.9734
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
AAGTTTCAAG (2)
CAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CCTTTCAAAA (2)
CTTGAGCAGG (2)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
TAAAACAAAA
TCTGGCCTCT (2)
273.80.2738
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
AAGTTTCAAG (2)
AGCTTCTGAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAAAA (2)
CAGTTTGTAC (3)
CATTGCTGTG
CCTTTCAAAA (2)
CTTGAGCAGG (2)
CTTTCAAAAA (3)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
396.90.3969
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
TCCCTTCAGA (5)
TCTGGCCTCT (2)
38.50.0385
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CCTTTCAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
272.10.2721
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
CTTGAGCAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
290.60.2906
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CAGTTTGTAC (3)
CCTTTCAAAA (2)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
GGGGGGGGTT
TCTGGCCTCT (2)
204.60.2046
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
AAGTTTCAAG (2)
CAAAAAAAAA (2)
CCCTTTCAAA
CCTTTCAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
197.10.1971
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
ACATCATAAA
CAAAAAAAAA (2)
CCCTTTCAAA
CCTTTCAAAA (2)
CCTTTCACAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
158.40.1584
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGTTTCAAG (2)
ATTACGCCAA
CAAAAAAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CAGTTTGTAC (3)
CCTTTCAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
GTGAGATTCT (2)
TCTGGCCTCT (2)
92.40.0924
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CCTTTCAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
TAAAACAAAA
TCTGGCCTCT (2)
483.80.4838
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATTACGCCAA
CAAAAAAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CCTTTCAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
CTTGAGCAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
288.70.2887
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CCCTTTCAAA
CCTTTCAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
431.30.4313
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
AAGTTTCAAG (2)
ACATCATAAA
AGCTTCTGAA (2)
CAAAAAAAAA (2)
CCCTTTCAAA
CCTTTCAAAA (2)
CCTTTCACAA (2)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
TAAAACAAAA
TCTGGCCTCT (2)
386.60.3866
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACATCATAAA
AGGAGGATCT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CAGTTTGTAC (3)
CATTGCTGTG
CCTTTCAAAA (2)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
TCTGGCCTCT (2)
333.80.3338
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
AAGTTTCAAG (2)
CAAAAAAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CAGTTTGTAC (3)
CATTGCTGTG
CCTTTCAAAA (2)
CTTGAGCAGG (2)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
GGAGGTTTCA
TCTGGCCTCT (2)
111.60.1116
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATATATAT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CAGACCTGAC (2)
CAGTTTGTAC (3)
CCTTTCAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GGAGGTTTCA
159.50.1595
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ATTACGCCAA
CAAAAAAAAA (2)
CAGTTTGTAC (3)
CCCTTTCAAA
CCTTTCAAAA (2)
CTTGAGCAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GGAGGTTTCA
GTGAGATTCT (2)
118.70.1187
ONLAAAAAAAAAA (2)
AGGAGGATCT (3)
CAAAAAAAAA (2)
CCTTTCAAAA (2)
CTTCAAAAAA (4)
GATGGATTTT (2)
GCAAAAAAAA (2)
GGAGGTTTCA
GGGGGGGGTT
141.60.1416