Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.276348 2210403E04RikRIKEN cDNA 2210403E04 gene 11    75674 
 Mm.276348 Ogdhoxoglutarate dehydrogenase (lipoamide) 11    18293 
 Gene Ontology glycolysis | metabolism | mitochondrion | oxidoreductase activity | oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, disulfide as acceptor | oxoglutarate dehydrogenase (succinyl-transferring) activity
 Human Homolog OGDH[oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) dehydrogenase (lipoamide)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 260 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
ACGCTCTTTG (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAT (5)
GCCAAAAAAA (4)
GCCAGCAAAA (5)
GGCAAAAAAA (2)
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TACTTTCTAT (2)
TAGCACAGCT (2)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
365.30.3653
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
ATAACTTAGT (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GCCAGCAAAA (5)
GCCCAAAAAA
GGCAAAAAAA (2)
GGGTATTTAG (2)
TCCACCAGAT (2)
TGGTTGCTGG
TGTTGCACAC (2)
TTTTTTTTTT (2)
1190.71.1907
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
ATAACTTAGT (2)
CTGTACATTG (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGGAGGAG
GCAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAT (5)
GCCAAAAAAA (4)
GGGATGCTGC (2)
GGGTATTTAG (2)
TCCAAGAAGC
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TGTATTTGTG
TTTTTTTTTT (2)
3570.357
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
CTGTACATTG (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GAGGGAGGAG
GCAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAT (5)
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GGGTATTTAG (2)
TACTTTCTAT (2)
TGGTTGCTGG
TGTTGCACAC (2)
TTTTTTTTTT (2)
503.70.5037
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAGCAAAA (5)
GTAGATGTGG (2)
TGGTTGCTGG
269.80.2698
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCCAAAAAAA (4)
GCCAGCAAAA (5)
TCCACCAGAT (2)
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
578.70.5787
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAAGGACTAT (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCATTTGGCT
GCCAAAAAAA (4)
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
4270.427
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAGCTGACTG
CTGTACATTG (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAAGGACTAT (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAT (5)
GCATTTGGCT
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GTAGATGTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
599.40.5994
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATAACTTAGT (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCATTTGGCT
TACAAACAGA (2)
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
3680.368
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GTAGATGTGG (2)
TAGCACAGCT (2)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TGTATTTGTG
TTTTTTTTTT (2)
11241.124
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGCTGACTG
ACCAGAGACA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TTGCTGTCTG (4)
TTTTTTTTTT (2)
871.10.8711
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
ACGCTCTTTG (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCATTTGGCT
GCCAAAAAAA (4)
GCCCAAAAAA
GGCACTTTTT
GTAGATGTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
769.30.7693
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCCAAAAAAA (4)
GCCCAAAAAA
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TACTTTCTAT (2)
TCCACCAGAT (2)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TGTATTTGTG
TTTTTTTTTT (2)
394.70.3947
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GGCACTTTTT
GTAGATGTGG (2)
TACTTTCTAT (2)
TCCACCAGAT (2)
TGGGTTGTCA
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
640.70.6407
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
ATAACTTAGT (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAAGGACTAT (2)
GAGGAGGAGG (2)
GAGGGAGGAG
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GTAGATGTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTGCTGTCTG (4)
TTTTTTTTTT (2)
5550.555
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GCCAGCAAAA (5)
GGCAAAAAAA (2)
GGCACTTTTT
GGGATGCTGC (2)
GTAGATGTGG (2)
TAGCACAGCT (2)
TCCAAGAAGC
TGGTTGCTGG
TGTTGCACAC (2)
TTTTTTTTTT (2)
528.70.5287
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GGCACTTTTT
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TGGTTGCTGG
386.60.3866
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCAGAGACA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCAAAAAAAT (5)
GCCAAAAAAA (4)
GGCAAAAAAA (2)
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TCCAAGAAGC
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
278.50.2785
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GAGGGAGGAG
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCATTTGGCT
GCCAAAAAAA (4)
GCCCAAAAAA
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TCCACCAGAT (2)
TGGTTGCTGG
TTGCTGTCTG (4)
TTTTTTTTTT (2)
342.80.3428
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAGCTGACTG
ACCAGAGACA (2)
ATAACTTAGT (2)
GAAAAAAAAA (2)
GAGGAGGAGG (2)
GCAAAAAAAA (2)
GCACAGTGCA (3)
GCCAAAAAAA (4)
GGGATGCTGC (2)
GGGTATTTAG (2)
GTAGATGTGG (2)
TACAAACAGA (2)
TGGTTGCTGG
TTTTTTTTTT (2)
568.50.5685