Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.277792 Col1a2procollagen, type I, alpha 2 6  6 0.68 cM  12843 
 Gene Ontology cell adhesion | collagen | cytoplasm | extracellular matrix | extracellular matrix structural constituent | extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength | extracellular space | phosphate transport
 Human Homolog COL1A2[collagen, type I, alpha 2]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 207 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAGCCAAGC (2)
AACATTAAAA (2)
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
CGCCTGCTAG
CTATAAAGAC
GGAAAATGGC
GGCAAAAAAG
GGTCCTTTCT (2)
GTTCCAAAGA
TCTCACTCAC
TGAACCAAGA
262.60.2626
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AGAATAGGAC (3)
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGTCCTTTCT (2)
TGTGTTTGTG (2)
TTTTCTATGC (2)
832.40.8324
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
CCCTACTTCA
CGCCTGCTAG
CTATAAAGAC
GACAGCCCTG
GGAAAATGGC
GGTCCTTTCT (2)
GGTTTCTTTT (2)
GTTCCAAAGA
TCTCACTCAC
TCTTCTATGC (2)
TGTGTTTGTG (2)
254.40.2544
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
AGAATAGGAC (3)
GAAGGATTCA (2)
GGAAAATGGC
GGCAAAAAAG
GGCCTCCTGG (3)
GGGACCCAGA
GGGCCCTCTG
GGTCCTTTCT (2)
GGTTTCTTTT (2)
GTTCCAAAGA
TCTCACTCAC
TGTGTTTGTG (2)
338.50.3385
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
CCCTACTTCA
CGCCTGCTAG
GAAGGATTCA (2)
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GTTCCAAAGA
TCTTCTATGC (2)
588.70.5887
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GACAGCCCTG
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGTCCTTTCT (2)
262.10.2621
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GACAGCCCTG
GGGACCCAGA
GGTCCTTTCT (2)
GGTTTCTTTT (2)
TGTGTTTGTG (2)
TTTTCTATGC (2)
281.60.2816
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAGCCAAGC (2)
AACATTCAAA (2)
GACAGCCCTG
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGGACCCAGA
GGTCCTTTCT (2)
TCTCACTCAC
TTTTCTATGC (2)
1520.152
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGTGGAAG
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
AGAATAGGAC (3)
CCCTACTTCA
CTATAAAGAC
GACAGCCCTG
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGTCCTTTCT (2)
TGTGTTTGTG (2)
TTGCTCTCAG
180.40.1804
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATTAAAA (2)
AGAATAGGAC (3)
CCCTACTTCA
GAAGGATTCA (2)
GACCAAGGAG
GGAAAATGGC
GGGGGCTGGG
GGTCCTTTCT (2)
GTGGCAGCAG
TCTCACTCAC
TTGCTCTCAG
132.70.1327
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGCCAAGC (2)
AGAATAGGAC (3)
CCCTACTTCA
GGAAAATGGC
GGGACCCAGA
GGTCCTTTCT (2)
GGTTTCTTTT (2)
TGTGTTTGTG (2)
760.076
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CCCTACTTCA
GACCAAGGAG
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGGACCCAGA
GGGGGCTGGG
GGTCCTTTCT (2)
425.60.4256
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CCCTACTTCA
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGGACCCAGA
GGTCCTTTCT (2)
TCTCACTCAC
TGTGTTTGTG (2)
184.80.1848
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
AACATTAAAA (2)
CCCTACTTCA
GACCAAGGAG
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGTCCTTTCT (2)
GTTCCAAAGA
TGTGTTTGTG (2)
TTGCTCTCAG
376.60.3766
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
CCCTACTTCA
GACCAAGGAG
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGGCCCTCTG
GGTCCTTTCT (2)
3250.325
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
AACATTAAAA (2)
CCCTACTTCA
GACAGCCCTG
GACCAAGGAG
GGAAAATGGC
GGTCCTTTCT (2)
GTGGCAGCAG
TCTCACTCAC
TGAACCAAGA
TGTGTTTGTG (2)
TTTTCTATGC (2)
313.60.3136
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
GAAGGATTCA (2)
GACAGCCCTG
GGAAAATGGC
GGGCCCTCTG
GGTCCTTTCT (2)
GTGGCAGCAG
TGTGTTTGTG (2)
78.20.0782
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AACATTCAAA (2)
AACATTCGCA
AGAATAGGAC (3)
CCCTACTTCA
GACAGCCCTG
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGGACCCAGA
GGGCCCTCTG
GGTCCTTTCT (2)
GGTTTCTTTT (2)
TGTGTTTGTG (2)
145.90.1459
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAAGGACACA (2)
AAAGTGGAAG
AGAATAGGAC (3)
GACAGCCCTG
GCCTTGGGTT (2)
GGAAAATGGC
GGCCTCCTGG (3)
GGGCCCTCTG
GGTCCTTTCT (2)
TGTGTTTGTG (2)
98.30.0983
ONLAAAAAAAAAA (2)
GGGACCCAGA
GGGGGCTGGG
GGTCCTTTCT (2)
TGAACCAAGA
TGTGTTTGTG (2)
128.30.1283