Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.28199 D8Ertd233eDNA segment, Chr 8, ERATO Doi 233, expressed 8  8 67.0 cM  52202 
 Human Homolog KIAA0117[KIAA0117 protein]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.



SAGE Tags

Total 123 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
306.60.3066
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
GTTTTGTGCA
TGGTTGCTGG
980.40.9804
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
282.90.2829
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
GTTTTGTGCA
TAATAAAAAG
TGGTTGCTGG
3900.39
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
315.40.3154
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
GTTTTGTGCA
TGGTTGCTGG
623.40.6234
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
359.10.3591
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
TAATAAAAAG
TGGTTGCTGG
512.60.5126
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CCACCTTCCT (2)
CTATATGTAA
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
334.30.3343
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CCACCTTCCT (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
1085.81.0858
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CCACCTTCCT (2)
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
856.70.8567
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
671.10.6711
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CCACCTTCCT (2)
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TAATAAAAAG
TGGTTGCTGG
359.20.3592
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
536.80.5368
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
GTTTTGTGCA
TGGTTGCTGG
493.40.4934
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
476.80.4768
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GTGGCGCACG
TAATAAAAAG
TGGTTGCTGG
347.40.3474
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
238.40.2384
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GACTCACTCA (2)
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
303.70.3037
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTAAAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTATATGTAA
GTGGCGCACG
TGGTTGCTGG
553.50.5535