Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.28541 1700012G19RikRIKEN cDNA 1700012G19 gene 17    67078 
 Human Homolog LOC283871[hypothetical protein LOC283871]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 98 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
CTGCTTTCCC (2)
GATCAACAGG
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
225.10.2251
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
823.20.8232
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
214.60.2146
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
286.90.2869
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
CACAGTAACA
GTGCCAGAAA
350.035
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
TTCAAGAAGA
222.70.2227
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
CTGCTTTCCC (2)
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
272.60.2726
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CACAGTAACA
CTGCTTTCCC (2)
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
137.60.1376
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CTGCTTTCCC (2)
GTGCCAGAAA
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
148.40.1484
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CACAGTAACA
GATCAACAGG
TTCAAGAAGA
1110.111
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CACAGTAACA
CTGCTTTCCC (2)
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
61.50.0615
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
CTGCTTTCCC (2)
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
396.50.3965
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
TTCAAGAAGA
125.60.1256
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
CTGCTTTCCC (2)
GATCAACAGG
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
346.80.3468
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
293.30.2933
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
GTGCCAGAAA
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
285.20.2852
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
GTGCCAGAAA
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
54.10.0541
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CACAGTAACA
CCTGAAGCTG (3)
TGCCGTACTA (2)
TTCAAGAAGA
109.50.1095
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
CCTGAAGCTG (3)
CTGCTTTCCC (2)
GTGCCAGAAA
TTGGAAAAAA (3)
66.80.0668
ONLAAAAAAAAAA (2)
TTCAAGAAGA
TTGGAAAAAA (3)
107.20.1072