Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.285993 Calm1calmodulin 1 12  7 4.5 cM  12313 
 Gene Ontology calcium ion binding | cell cycle | cytoplasm | G-protein coupled receptor protein signaling pathway | plasma membrane | protein binding
 Human Homolog CALM1[calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 297 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACAGACTTAG
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
AGAAACTGGC
AGAACAGAAC (2)
ATTCCGAATT (2)
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
TCTAAATAAA (2)
340.70.3407
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAA
ACAAACTTAG (3)
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
AGAACAGAAC (2)
ATTTAGTGTG
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
CTGTTCAAGA
CTTGTAAAAA
GGACTGGGGC (6)
GGGAAGGGGC (2)
GGTGAACTGG
GTGACAGTGA (3)
GTGCGAGCGA
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
973.1999999999990.9732
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAA
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
CTGTTCAAGA
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GGGACTGGGG
GGTGAACTGG
GTTCACTAGG
TATTGGTCGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
380.90.3809
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACTCGGAGCC
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CTGTTCAAGA
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GGGAAGGGGC (2)
GTGACAGTGA (3)
TATTGGTCGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
405.20.4052
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACTCGGAGCC
AGAAACTGGC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
GGATTTGGCC (3)
GGGAAGGGGC (2)
GGTGAACTGG
GTGACAGTGA (3)
GTTCACCTAG
TGCACACAAC (2)
164.60.1646
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CGGCCACTGG (3)
GGTGAACTGG
356.20.3562
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CGGCCACTGG (3)
GGGAAGGGGC (2)
GGTGAACTGG
TCTAAATAAA (2)
336.10.3361
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
AGAACAGAAC (2)
ATTTAGTGTG
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGTGAACTGG
GTGACAGTGA (3)
GTGCGAGCGA
GTTCACTAGG
TATTGGTCGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
315.10.3151
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
GTTCACCTAG
GTTCACTAGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
TGTGCCAAAG
236.80.2368
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CTGTTCAAGA
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
GTGACAGTGA (3)
GTGCGAGCGA
GTTCACTAGG
TATTGGTCGG
TCTAAATAAA (2)
231.30.2313
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
AGAAACTGGC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GTGACAGTGA (3)
GTGCGAGCGA
TATTGGTCGG
TCTAAATAAA (2)
195.60.1956
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
TATTGGTCGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
TGCACACAAC (2)
471.20.4712
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GGGAAGGGGC (2)
GGTGAACTGG
TCTAAATAAA (2)
TGCACACAAC (2)
TGTGCCAAAG
186.70.1867
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAAACTTT (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
GGGAAGGGGC (2)
GGTGAACTGG
GTGACAGTGA (3)
GTGCGAGCGA
GTTCACCTAG
TCTAAATAAA (2)
422.50.4225
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
ATTCCGAATT (2)
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CTTGTAAAAA
GGACTGGGGC (6)
GGTGAACTGG
TCTAAATAAA (2)
366.70.3667
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAA
ACAAACTTAG (3)
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
ATTCCGAATT (2)
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
CTGTTCAAGA
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
GTTCACTAGG
TCTAAATAAA (2)
355.20.3552
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACAGACTTAG
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGACTGGGGC (6)
GGATTTGGCC (3)
GGTGAACTGG
GTTCACTAGG
TATTGGTCGG
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
TGTGCCAAAG
3570.357
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACAGACTTAG
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
AGAACAGAAC (2)
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CGGTCACTGG
GGTGAACTGG
GTGCGAGCGA
TCCAACTTGT
TCTAAATAAA (2)
TGCACACAAC (2)
2900.29
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACGGTCCCCA
ACGTGGCGCA
ACTCGGAGCC
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
CTGTTCAAGA
GGGACTGGGG
GGTGAACTGG
TCCAACTTGT
168.80.1688
ONLAAAAAAAAAA (2)
ACAAACTTAG (3)
ACTCGGAGCC
ATTCCGAATT (2)
CACTTATAAA
CAGACTTTGT (5)
CAGCTTGATG
CGGCCACTGG (3)
GGATTTGGCC (3)
GGGACTGGGG
GGTGAACTGG
TCTAAATAAA (2)
172.20.1722