Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.289306 Arpc4actin related protein 2/3 complex, subunit 4 6    68089 
 Gene Ontology actin filament polymerization | Arp2/3 protein complex | cytoskeleton | molecular_function unknown
 Human Homolog ARPC4[actin related protein 2/3 complex, subunit 4, 20kDa]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 91 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
234.90.2349
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
864.90.8649
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
2270.227
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
312.70.3127
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
490.049
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
247.30.2473
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
254.50.2545
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
164.80.1648
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
167.20.1672
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
123.80.1238
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
65.20.0652
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
TGTCTGCTCT
414.70.4147
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
149.10.1491
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TGTCTGCTCT
360.70.3607
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
3250.325
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
286.70.2867
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
53.90.0539
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
105.70.1057
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGAAAAAAAA (2)
CTCGCTGTCT
GGAGCAGAGG (2)
77.90.0779
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AGAAAAAAAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
128.30.1283