Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.289936 Psat1phosphoserine aminotransferase 1 19  19 32.5 cM  107272 
 Mm.289936 AL024083expressed sequence AL024083 19    404582 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 108 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAGATCTA (3)
AACAAAAAAA (2)
AACAACCAGA (2)
ACCAGCCACG (4)
GAAAACATTA (5)
GAATACATTA (4)
GGAAGCCACC (2)
260.026
Cb medulloblastomaAACAAAAAAA (2)
ACCAGCCACG (4)
GAAAACATTA (5)
GAATACATTA (4)
GAGATCTGCT
GGACCCCGGG (2)
GGGAGGGGGG (2)
TGACCTGGGA (4)
27.60.0276
P8 GC+1d cultureAAAAGATCTA (3)
AACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAGATCTGCT
GGACCCCGGG (2)
GGATTTTTTT (3)
GGCTGAACAA (2)
GGGAGGGGGG (2)
TGACCTGGGA (4)
20.30.0203
P8 GC+SHH+1d cultureAACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAGATCTGCT
GGAAGCCACC (2)
GGACCCCGGG (2)
GGATTTTTTT (3)
GGCTGAACAA (2)
GGGAGGGGGG (2)
31.80.0318
3T3 fibroblastsAAAAGATCTA (3)
TGACCTGGAA (2)
TGACCTGGGA (4)
17.50.0175
E15 cortexAACAAAAAAA (2)
GAAAGTCACG
9.80.0098
P1 cortexCTTATTACAG (3)
GGGAGGGGGG (2)
90.009
HypothalamusAACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAATACATTA (4)
GGAAGCCACC (2)
GGGAGGGGGG (2)
TGACCTGGGA (4)
34.30.0343
E12.5 retinaAAAAGATCTA (3)
AACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GGACCCCGGG (2)
GGGAGGGGGG (2)
24.50.0245
E14.5 retinaAAAAGATCTA (3)
AACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAAGCAACCA (3)
GGACCCCGGG (2)
TCCCTCAACT (4)
23.60.0236
E16.5 retinaAACAACCAGA (2)
GAAAACATTA (5)
GAAAGTCACG
GAATACATTA (4)
GAGATCTGCT
GGAAGCCACC (2)
GGCTGAACAA (2)
TCCCTCAACT (4)
27.10.0271
E18.5 retinaAACAAAAAAA (2)
AACAACCAGA (2)
ACCAGCCACG (4)
GAAAACATTA (5)
GAGATCTGCT
GGAAGCCACC (2)
GGACCCCGGG (2)
GGATTTTTTT (3)
25.40.0254
P0.5 retinaAACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAGATCTGCT
GGAAGCCACC (2)
GGGAGGGGGG (2)
17.70.0177
P2.5 retinaAACAAAAAAA (2)
ACCAGCCACG (4)
GAAAACATTA (5)
GAAGCAACCA (3)
GGAAGCCACC (2)
GGACCCCGGG (2)
TCCCTCAACT (4)
TGACCTGGGA (4)
33.70.0337
P4.5 retinaAACAAAAAAA (2)
ACCAGCCACG (4)
GAAAACATTA (5)
TGACCTGGGA (4)
23.90.0239
P6.5 retinaGAAAACATTA (5)
13.30.0133
P10.5 crx- retinaAAAAGATCTA (3)
AACAAAAAAA (2)
GAAAACATTA (5)
GAAAGTCACG
GAATACATTA (4)
GAGATCTGCT
TGACCTGGGA (4)
22.40.0224
P10.5 crx+ retinaAACAAAAAAA (2)
AACAACCAGA (2)
GAAAACATTA (5)
GAAAGTCACG
GAATACATTA (4)
GGAAGCCACC (2)
TGACCTGGGA (4)
19.10.0191
Adult retinalTCCCTCAACT (4)
TGACCTGGAA (2)
TGACCTGGGA (4)
5.70.0057
ONLTGACCTGGGA (4)
3.80.0038