Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.290022 Eif4beukaryotic translation initiation factor 4B 15    75705 
 Gene Ontology eukaryotic translation initiation factor 4F complex | nucleic acid binding | protein biosynthesis | regulation of translational initiation | RNA binding | translation initiation factor activity
 Human Homolog EIF4B[eukaryotic translation initiation factor 4B]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 107 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAGCAGGGAA (6)
GACCGCTATG
GAGCAGAAAA
GCGGCTGCAG
TAAAATTTGT (3)
TTTTCAAAAA (3)
27.70.0277
Cb medulloblastomaGAGCAGAAAA
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TAGAGGTCAG (2)
TTTTCAAAAA (3)
25.40.0254
P8 GC+1d cultureAAGAGGGCAA (3)
GACCGCTATG
GAGCAGAAAA
GGGGCTCCCC
TAAAATTTGT (3)
TAAATTTGTA
TTTTCAAAAA (3)
650.065
P8 GC+SHH+1d cultureAGATGACCAC (2)
CTGCTCCTGC (3)
CTGCTGCAGC (2)
GACCGCTATG
GAGCAGAAAA
TAAAATTTGT (3)
TTTTCAAAAA (3)
51.60.0516
3T3 fibroblastsGACCGCTATG
GCTGCTGCCA (2)
TTTTCAAAAA (3)
45.50.0455
E15 cortexAAGCAGGGAA (6)
CTGCTCCTGC (3)
GAGCAGAAAA
14.70.0147
P1 cortexTAAAATTTGT (3)
TAAATTTGTA
13.60.0136
HypothalamusAAGCAGGGAA (6)
GACCGCTATG
GCCTGAGGAC
GCTGCTGCCA (2)
GGGGTCTCAG
TAAAATTTGT (3)
TAGAGGTCAG (2)
TTTTCAAAAA (3)
270.027
E12.5 retinaAAGCAGGGAA (6)
GACCGCTATG
GAGCAGAAAA
GCGGCTGCAG
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TTTTCAAAAA (3)
20.80.0208
E14.5 retinaAGATGACCAC (2)
CTGCTCCTGC (3)
CTGCTGCAGC (2)
GAGCAGAAAA
GCGGCTGCAG
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TAAATTTGTA
TTTTCAAAAA (3)
32.70.0327
E16.5 retinaGAGCAGAAAA
GCCTGAGGAC
GCTGCTGCCA (2)
GGGGTCTCAG
TAAAATTTGT (3)
19.90.0199
E18.5 retinaAAGCAGGGAA (6)
GAGCAGAAAA
GCCTGAGGAC
GCGGGCTCAC
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TTTTCAAAAA (3)
25.30.0253
P0.5 retinaGACCGCTATG
GAGCAGAAAA
GCGGGCTCAC
TAAAATTTGT (3)
23.60.0236
P2.5 retinaAGATGACCAC (2)
CTGCTGCAGC (2)
GAGCAGAAAA
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TTTTCAAAAA (3)
21.20.0212
P4.5 retinaCTGCTGCAGC (2)
GAGCAGAAAA
GCGGGCTCAC
TAAAATTTGT (3)
25.80.0258
P6.5 retinaGCGGGCTCAC
TAAAATTTGT (3)
TTTGTGGCCC
11.60.0116
P10.5 crx- retinaAAGAGGGCAA (3)
AAGCAGGGAA (6)
GAGCAGAAAA
GGGGCTCCCC
GGGGTCTCAG
TAAAATTTGT (3)
TTTGTGGCCC
TTTTCAAAAA (3)
22.50.0225
P10.5 crx+ retinaGCTGCTGCCA (2)
1.90.0019
Adult retinalGAGCAGAAAA
GCCTGAGGAC
GCGGGCTCAC
GCTGCTGCCA (2)
TAAAATTTGT (3)
TAGAGGTCAG (2)
TTTGTGGCCC
TTTTCAAAAA (3)
20.60.0206
ONLGAGCAGAAAA
TAAAATTTGT (3)
TTTGTGGCCC
TTTTCAAAAA (3)
11.40.0114