Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.293466 RgmbRGM domain family, member B 17    68799 
 Gene Ontology cell adhesion | ER-Golgi intermediate compartment | extrinsic to plasma membrane, GPI-anchored | protein self binding
 Human Homolog RGMB[RGM domain family, member B]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 119 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
CTGAAAAAAA (2)
CTGCTCAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
231.60.2316
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
8440.844
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
CTGAAAAAAA (2)
GGGAAGGGGG (2)
TATATGACAG
TGAAAATAAA (3)
230.60.2306
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTGCTCAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGCCAAGTTC (2)
306.70.3067
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGGAAGGGGG (2)
232.50.2325
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGGAAGGGGG (2)
2590.259
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTTGATCCTT
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGAAAATAAA (3)
TGCCAAGTTC (2)
172.10.1721
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGCCAAGTTC (2)
165.30.1653
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
112.90.1129
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTTGATCCTT
GGGAAGGGGG (2)
76.10.0761
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTGCTCAAAA (2)
TGAAAATAAA (3)
423.80.4238
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGGAAGGGGG (2)
TATATGACAG
141.50.1415
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGCCAAGTTC (2)
374.90.3749
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
322.90.3229
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTTGATCCTT
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
318.50.3185
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGGAAGGGGG (2)
TGAAAATAAA (3)
98.50.0985
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGAAAATAAA (3)
155.70.1557
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
TGCCAAGTTC (2)
100.10.1001
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAATAAA (3)
AGTGAATGCA (2)
CTGAAAAAAA (2)
CTTGATCCTT
GGCTGGAGAA
GGGAAGGGGG (2)
141.60.1416