Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2965 Rhorhodopsin 6  6 E3 (6 51.5 cM)  212541 
 Gene Ontology G-protein coupled photoreceptor activity | G-protein coupled receptor activity | G-protein coupled receptor protein signaling pathway | integral to membrane | perception of light | photoreceptor outer segment | phototransduction | receptor activity | rhodopsin-like receptor activity | vision
 Human Homolog RHO[rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant)]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 12 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 253 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCCAAAA (2)
ACAAGTGCTC
CCCAGTTCAC (3)
GCCATCTTCC (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
257.80.2578
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCT (2)
GGGACAGAGG (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
857.80.8578
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
AAAGCCAAAA (2)
GAAACTGGGA
GATGTCCTCA
GCCATCTTCC (2)
GCTGCCACAC
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
257.70.2577
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCC (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
337.30.3373
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCC (2)
GCCATCTTCT (2)
TCCTCCACCA
TTTCCTTCAA
560.056
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAT (3)
GCCATCTTCC (2)
GGGCCCTCCT
TTTCCTTCAA
232.40.2324
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GATGTCCTCA
GCCATCTTCC (2)
GGGCCCTCCT
GGGGACAGAG (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
295.30.2953
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
GCCATCTTCC (2)
GCCATCTTCT (2)
GCTGCCACAC
GGGAACGAAG (5)
GGGACAGAGG (2)
GGGCCCTCCT
GGTCATCTTC
TCTGGCTGGA (3)
TTTCCTTCAA
191.80.1918
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAAGCAAAAA (4)
AGGAAGGGGG (2)
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCC (2)
GCTGCCACAC
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
174.70.1747
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
CAGCATCCCC (2)
CAGGCTCCCT
GAAACTGGGA
GCCATCTTCC (2)
GGGAACGAAG (5)
GGGACAGAGG (2)
GGGCCCTCCT
GGTCATCTTC
TCTGGCTGGA (3)
TCTGGCTGGG
TTCGTGGCCT
TTTCCTTCAA
141.80.1418
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGTCC
CAATGGTCAA
CCATTTACTC (2)
GCCATCTTCC (2)
GGTCATCTTC
TCCTCCACCA
TTCGTGGCCT
TTTCCTTCAA
97.60.0976
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
AGGAAGGGGG (2)
CAGGCTCCCT
CCCAGTTCAC (3)
GCCATCTTCC (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
4110.411
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAAAA
AAACCCCACT
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
AGCTGGGACC
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCC (2)
GGGACAGAGG (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
147.50.1475
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
AGGAAGGGGG (2)
CAGCATCCCC (2)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
366.10.3661
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
AGCTGGGACC
AGGAAGGGGG (2)
GACAAAGTGT (2)
GCCATCTTCC (2)
GGACAGAGGC (3)
GGTCATCTTC
TTTCCTTCAA
350.90.3509
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCCAAAA (2)
AATTCATTAA (2)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
AGCTGGGACC
CAATGGTCAA
GACAAAGTGT (2)
GGGACAGAGG (2)
GGTCATCTTC
TCTGGCTGGA (3)
TTTCCTTCAA
356.80.3568
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
AGCTGGGACC
AGGAAGGGGG (2)
CAATGGTCAA
CCATTTACTC (2)
GACAAAGTGT (2)
GATGTCCTCA
GCCATCTTCC (2)
GGGACAGAGG (2)
GGGGACAGAG (2)
GGTCATCTTC
TCCTCCACCA
TCTGGCTGGA (3)
TTTCCTTCAA
167.50.1675
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
AATTCATTAA (2)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
AGCTGGGACC
AGGAAGGGGG (2)
CAGAGTTGGG
CAGCATCCCC (2)
CAGGCTCCCT
GACAAAGTGT (2)
GATCCAGTTC
GCCATCTTCC (2)
GCTGCCACAC
GGGACAGAGG (2)
GGGGACAGAG (2)
GGTCATCTTC
TCTGGCTGGA (3)
TTGAACAAGC
TTTCCTTCAA
7880.788
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
AATTCATTAA (2)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
ACTCTGCCAG
AGCTGGGACC
CAATGGTCAA
CAGAGTTGGG
CCATTTACTC (2)
CCCAGTTCAC (3)
GACAAAGTGT (2)
GATCCAGTTC
GATGTCCTCA
GCCATCTTCC (2)
GCTGCCACAC
GGACAGAGGC (3)
GGGACAGAGG (2)
GGGGACAGAG (2)
GGTCATCTTC
GTCTTCGGAG (2)
TCTCTCAGCC
TCTGGCTGGA (3)
TCTGGCTGGG
TTGAACAAGC
TTTCCTTCAA
2070.32.0703
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAACCCCACT
AAAGCAAAAA (4)
AAAGCAAAAT (3)
AATTCATTAA (2)
ACAAGTGCTC
ACAAGTGTCC
ACTCTGCCAG
AGCTGGGACC
CAGAGTTGGG
CAGGCTCCCT
CCCAGTTCAC (3)
GAAACTGGGA
GACAAAGTGT (2)
GATCCAGTTC
GATGTCCTCA
GCCATCTTCC (2)
GCTGCCACAC
GGACAGAGGC (3)
GGGACAGAGG (2)
GGGGACAGAG (2)
GGTCATCTTC
GTCTTCGGAG (2)
TCTCTCAGCC
TCTGGCTGGA (3)
TTGAACAAGC
TTTCCTTCAA
2453.42.4534