Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.297998 1110004B15RikRIKEN cDNA 1110004B15 gene 9    74165 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 51 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
55.40.0554
Cb medulloblastomaCAAACTTATC (2)
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
117.90.1179
P8 GC+1d cultureAATATTCATA
CAAACTTATC (2)
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
71.90.0719
P8 GC+SHH+1d cultureAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
97.20.0972
3T3 fibroblastsTAAAAAAAAA (3)
70.007
E15 cortexTAAAAAAAAA (3)
9.90.0099
P1 cortexTAAAAAAAAA (3)
500.05
HypothalamusTAAAAAAAAA (3)
32.60.0326
E12.5 retinaAATATTCATA
CAAACTTATC (2)
TAAAAAAAAA (3)
30.10.0301
E14.5 retinaTAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
TTCACTGGGT
47.30.0473
E16.5 retinaAATATTCATA
CAAACTTATC (2)
TAAAAAAAAA (3)
TTCACTGGGT
28.90.0289
E18.5 retinaAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
TTCACTGGGT
112.70.1127
P0.5 retinaTAAAAAAAAA (3)
37.30.0373
P2.5 retinaAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
82.80.0828
P4.5 retinaAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
TTCACTGGGT
136.70.1367
P6.5 retinaAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TTCACTGGGT
66.80.0668
P10.5 crx- retinaTAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
11.20.0112
P10.5 crx+ retinaTAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
26.90.0269
Adult retinalTAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
20.40.0204
ONLAATATTCATA
TAAAAAAAAA (3)
TACAAAAAAA (2)
36.30.0363