Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.300697 2310008M10RikRIKEN cDNA 2310008M10 gene 3  3 G3  66357 
 Human Homolog DC2[DC2 protein]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 53 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
9.80.0098
Cb medulloblastomaATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
TGGAAAAAAA (4)
36.90.0369
P8 GC+1d cultureAGAATGAAAT
ATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
TGGAAAAAAA (4)
13.70.0137
P8 GC+SHH+1d cultureATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
28.10.0281
E15 cortexTGGAAAAAAA (4)
4.90.0049
P1 cortexAAGAAACTGA
4.50.0045
HypothalamusATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
TGGAAAAAAA (4)
7.20.0072
E12.5 retinaAAGAAACTGA
AGAATGAAAT
ATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
43.20.0432
E14.5 retinaACAATGAAAT
ATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
54.60.0546
E16.5 retinaAGAATGAAAT
ATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
GGCATCAGAG
TGGAAAAAAA (4)
21.70.0217
E18.5 retinaATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
52.80.0528
P0.5 retinaACAATGAAAT
ATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
15.80.0158
P2.5 retinaACAATGAAAT
ATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
35.30.0353
P4.5 retinaATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
31.70.0317
P6.5 retinaATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
TGGAAAAAAA (4)
21.60.0216
P10.5 crx- retinaAGAATGAAAT
ATGTATGAAA
GATATTTTCT (3)
GGCATCAGAG
TGGAAAAAAA (4)
16.80.0168
P10.5 crx+ retinaATGTATGAAA
GGCATCAGAG
TGGAAAAAAA (4)
28.80.0288
Adult retinalATGTATGAAA
TGGAAAAAAA (4)
11.10.0111
ONLAAGAAACTGA
ATGTATGAAA
7.60.0076