Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.305152 Apoeapolipoprotein E 7  7 4.0 cM  11816 
 Gene Ontology extracellular | extracellular space | heparin binding | lipid binding | lipid transport | lipid transporter activity | lipoprotein metabolism
 Human Homolog APOE[apolipoprotein E] | APOE[apolipoprotein E]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 294 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCATCGCCAGT
CTAGGCGCTG (2)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCAGA
CTGGGCCCAG (2)
CTGGGGAAGA (2)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GAGGAGGTGG (2)
GAGGATCTAC (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GGGAGATGCT
GGGGAGGGGC (2)
TATCGCCAGT
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
138.70.1387
Cb medulloblastomaCATCGCCAGT
CCTGGGCAGA (3)
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GAGGATCTAC (2)
GCCAGAGCAC (4)
GCCTCTGGTG (2)
GGGAGATGCT
GTGTGACATT
TTGGGCCAGA (2)
168.70.1687
P8 GC+1d cultureAGGGAAAGAT (2)
CATCGCCAGT
CTAGGCGCTG (2)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCAGAC (2)
CTGGGCCAGA
CTGGGCCAGG
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAAGGAAGTG
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGGA (2)
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GCCAGAGCAC (4)
GCCTCTGGTG (2)
GGGGAGGGGC (2)
TCGGCTCCGA
TGCTGCATCA
TGGCCCTGGT
TTGGGCCAGA (2)
106.80.1068
P8 GC+SHH+1d cultureAGCTCCCAAG
CATCGCCAGT
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCAGAC (2)
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAAGGAAGTG
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
TAACACAAAA
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
112.50.1125
3T3 fibroblastsCTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCCAG (2)
CTTGGGCAGA
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GCCAGAGCAC (4)
GCCTCTGGTG (2)
GGCCGCGACA
TTGGGCCAGA (2)
227.70.2277
E15 cortexAGCTCCCAAG
CATCGCCAGT
CTGGGCCAGA
GAGGAGGGTG
GGCCGCGACA
TAACACAAAA
TTGGGCCAGA (2)
143.30.1433
P1 cortexCATCGCCAGG
CATCGCCAGT
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GCCTCTGGTG (2)
TGGCCCTGGT
TTGGGCCAGA (2)
149.90.1499
HypothalamusACCCAGCAAA
AGCTCCCAAG
CATCGCCAGT
CTGGGCCAAA
CTGGGCCAGA
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAAGGAAGTG
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GAGGAGGTGG (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGCACTCTCA
TCGGCTCCGA
TCTTCCACTA
TGCTCACGCA
TGGCCCTGGT
TTGGGCCAGA (2)
219.10.2191
E12.5 retinaAGGAAGGGGG (2)
CATCGCCAGG
CATCGCCAGT
CTGGGCCCAG (2)
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAACAA
GAGGAGGGGA (2)
GAGGAGGGTG
GCCTCTGGTG (2)
GGCACTCTCA
GGGAGGGGGC (2)
TCGGCTCCGA
TGCTCACGCA
TGGCCCTGGT
TTGGGCCAGA (2)
133.50.1335
E14.5 retinaCATCGCCAGT
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGG (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGGAGATGCT
GGGGAGGGGC (2)
TAACACAAAA
61.90.0619
E16.5 retinaAGCTCCCAAG
CATCGCCAGT
CCTGGGCCAG (3)
CTAGGCGCTG (2)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGG (2)
GCCTCTGGTG (2)
TCGGCTCCGA
TGCTCACGCA
TGCTGCATCA
TTGGGCCAGA (2)
90.30.0903
E18.5 retinaAGGAAGGGGG (2)
CATCGCCAGT
CTGGGCCAGA
CTGGGCCAGG
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GCCTCTGGTG (2)
TTGGGCCAGA (2)
103.60.1036
P0.5 retinaAGGGAAAGAT (2)
CATCGCCAGT
CTGGGCCCAG (2)
CTGGGGAAGA (2)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGTG
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GTGTGACATT
TGCTCACGCA
TGGCCTTTTT
TTGGGCCAGA (2)
131.70.1317
P2.5 retinaACCCAGCAAA
AGGAAGGGGG (2)
CATCGCCAGT
CCTGGGCCAG (3)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCAAA
CTGGGCCAGG
CTGGGCCCAG (2)
GAAGGAACAA
GAGGAGGGGA (2)
GAGGAGGGGC (3)
GAGGAGGTGC (2)
GCCAGAGCAC (4)
GCCGTCGTGT (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GGCACTCTCA
GGGAGGGGGC (2)
GGGGAGGGGC (2)
GTGTGACATT
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
143.10.1431
P4.5 retinaAGGAAGGGGG (2)
CATCGCCAGT
CTAGGCGCTG (2)
CTGGGCCCAG (2)
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAACAA
GCCGTCGTGT (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GGGAGATGCT
GGGAGGGGGC (2)
TATCGCCAGT
TGCTGCATCA
TTGGGCCAGA (2)
1230.123
P6.5 retinaACCCAGCAAA
CATCGCCAGT
CCTGGGCCAG (3)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCAAA
CTGGGCCAGA
CTGGGCCCAG (2)
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAACAA
GAGGAAGTGC (2)
GAGGAGGGGC (3)
GCCAGAGCAC (4)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GGCACTCTCA
GGGAGATGCT
TCGGCTCCGA
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
160.30.1603
P10.5 crx- retinaACCCAGCAAA
AGGAAGGGGG (2)
AGGGAAAGAT (2)
CATCGCCAGG
CATCGCCAGT
CCTGGGCAGA (3)
CCTGGGCCAG (3)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCAGA
CTGGGCCCAG (2)
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAACAA
GAAGGAAGTG
GAGGAGGGTG
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GTGTGACATT
TCGGCTCCGA
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
182.50.1825
P10.5 crx+ retinaAGGAAGGGGG (2)
CATCGCCAGT
CCTGGGCCAG (3)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCCAG (2)
CTTGGGCAGA
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAACAA
GAGGAGGGGC (3)
GCCAGAGCAC (4)
GCCGTCGTGT (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGGAGATGCT
GGGGAGGGGC (2)
TGGCCTTTTT
TTGGGCCAGA (2)
176.70.1767
Adult retinalACATTCAACT
AGCTCCCAAG
ATGAACACTG (9)
CATCGCCAGG
CATCGCCAGT
CCTGGGCAGA (3)
CTGGCAGAGC (2)
CTGGGCCAGG
CTGGGCCCAG (2)
CTGGGGAAGA (2)
GAAGGAACAA
GAGGAGGGTG
GAGGAGGTGC (2)
GAGGAGGTGG (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGCACTCTCA
TCGGCTCCGA
TGCTCACGCA
TTGGGCCAGA (2)
165.40.1654
ONLACATTCAACT
ATGAACACTG (9)
CATCGCCAGT
CTGGGCCAGA
CTTGGGCAGA
GAAATGTGCC (4)
GAAGGAAGTG
GCCTCTGGTG (2)
GGAGGGAGGG (2)
GGCACTCTCA
GGGAGGGGGC (2)
GTGTGACATT
TTGGGCCAGA (2)
74.50.0745