Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.31814 D830007B15RikRIKEN cDNA D830007B15 gene 5    330096 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 51 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
259.40.2594
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GTAAAAAAAA (2)
929.60.9296
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
278.50.2785
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
4110.411
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
350.035
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
247.40.2474
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GTAAAAAAAA (2)
286.30.2863
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
222.80.2228
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
180.20.1802
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
176.70.1767
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
112.30.1123
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GGAAGCAAAA
GTAAAAAAAA (2)
567.50.5675
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GTAAAAAAAA (2)
170.80.1708
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
432.90.4329
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GGAAGCAAAA
GTAAAAAAAA (2)
4300.43
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GGAAGCAAAA
GTAAAAAAAA (2)
338.50.3385
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
70.60.0706
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
GTAAAAAAAA (2)
151.90.1519
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
GGAAGCAAAA
GTAAAAAAAA (2)
81.50.0815
ONLAAAAAAAAAA (2)
GAAGAAAGGG
GGAAGCAAAA
GTAAAAAAAA (2)
1340.134