Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.329655 Cfl1cofilin 1, non-muscle 19    12631 
 Gene Ontology actin binding | cortical actin cytoskeleton | cytoskeleton | intracellular | nucleus
 Human Homolog CFL1[cofilin 1 (non-muscle)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 227 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTGGCTGCCC (2)
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
520.50.5205
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AAGGTTCGCA
AATCACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTGGCTGCCC (2)
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
1047.51.0475
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAGCAGGAC
GAAGCAGGGC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
551.30.5513
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AAGGTTCGCA
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTGGCTGCCC (2)
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
5820.582
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGATGGGGAG (2)
GGCCTATCTC (3)
227.70.2277
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAACAGGAC
GAAGCAGGAC
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
484.80.4848
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTGGCTGCCC (2)
GAAGCAGGAC
GAAGCAGGGC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
490.60.4906
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAGGTTCGCA
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTGGCTGCCC (2)
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
476.30.4763
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
6100.61
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGGTTCGCA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GAAGCAGGGC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
411.60.4116
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AAGGTTCGCA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CACAGGGCTC
CTGCCAACTT
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GAAGCAGGGC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
349.40.3494
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
816.90.8169
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
410.20.4102
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTTGATTCCT
GAAGCAGGAC
GAAGCAGGGC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
GGCCTATCTC (3)
TAATAAATAA (2)
790.30.7903
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CACAGGGCTC
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
729.30.7293
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAACAGGAC
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
640.40.6404
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AATCACAAGC
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
CTTGATTCCT
GAAACAGGAC
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
GGCCTATCTC (3)
TAATAAATAA (2)
215.60.2156
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AATTACAAGC
AGTGGTCAAG
CTGCCAACTT
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
399.80.3998
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGTGGTCAAG
CACAGGGCTC
CTGGCTGCCC (2)
GAAACAGGAC
GAAGCAGGAC
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
174.30.1743
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
AATCACAAGC
AGTGGTCAAG
GAAGCAGGAC
GAGCAGGACA (2)
GCCTCTGGTG (2)
GGAGCAGGAC (3)
GGATGGGGAG (2)
TAATAAATAA (2)
222.10.2221