Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.331389 4930599N24RikRIKEN cDNA 4930599N24 gene 3    75383 
 Mm.331389 Ppp3caprotein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform 3    19055 
 Gene Ontology calcium ion transport | calmodulin binding | CTD phosphatase activity | dephosphorylation | G1/S transition of mitotic cell cycle | hydrolase activity | manganese ion binding | myosin phosphatase activity | protein binding | protein phosphatase type 1 activity | protein phosphatase type 2A activity | protein phosphatase type 2C activity | protein serine/threonine phosphatase activity | protein serine/threonine phosphatase complex | protein-nucleus import | response to stress
 Human Homolog PPP3CA[protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform (calcineurin A alpha)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 192 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
ATAGTGTAAA (2)
ATCTATACAA (2)
ATGGGATTGC (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
TGCCACAAAA (3)
238.10.2381
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
AAGGAGGGCA (3)
ATAGTGTAAA (2)
ATGGGATTGC (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
CTTTGATCGT (2)
TGCCACAAAA (3)
TGTGACATCC (4)
TTTTTTAAGG (2)
943.30.9433
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
ATAGTGTAAA (2)
ATCTATACAA (2)
CACCTGTACC (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTTGATCGT (2)
GTCCTGGAAA (4)
TGCACAAATA (2)
TGCCACAAAA (3)
TTTTTTAAGG (2)
245.20.2452
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAAATAAAT (2)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
ATAGTGTAAA (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
GTGTCCTCTG
TGCACAAATA (2)
TGCCACAAAA (3)
TGTGACATCC (4)
TTTTAAAGGG
TTTTTTAAGG (2)
323.40.3234
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAGGACTGAT (2)
ATGGGATTGC (2)
CCCTGCAGCT (3)
227.50.2275
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAACACTAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
ATAGTGTAAA (2)
CTTACCTCAG (2)
CTTTGATCGT (2)
295.20.2952
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
ATCTATACAA (2)
CACCTGTACC (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
GTGTCCTCTG
TGCCACAAAA (3)
TTTTTTAAGG (2)
177.40.1774
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTGAAAA (3)
AATGTAGGCA (2)
CACCTGTACC (2)
CTTACCTCAG (2)
CTTTGATCGT (2)
TAAATGAAGG (2)
TGCACAAATA (2)
TGCCACAAAA (3)
1560.156
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AACTTGAAAA (3)
AATGTAGGCA (2)
ATAGTGTAAA (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
CTTTGATCGT (2)
GTAACCGTTA (2)
TGCACAAATA (2)
TTTTTTAAGG (2)
1400.14
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
CCCTGCAGCT (3)
CCCTGTAGCT (3)
CTTTGATCGT (2)
GTCCTGGAAA (4)
TGCACAAATA (2)
TTTTAAAGGG
76.10.0761
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAAATAAAT (2)
AACTTAAAAA (3)
AACTTGAAAA (3)
CACCTGTACC (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
GTAACCGTTA (2)
TAAATGAAGG (2)
TGCACAAATA (2)
TGCCACAAAA (3)
TTTTTTAAGG (2)
414.60.4146
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGTAGCT (3)
CTTTGATCGT (2)
TGCACAAATA (2)
TTTTTTAAGG (2)
135.70.1357
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
CACCTGTACC (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
TGCCACAAAA (3)
TTTTAAAGGG
TTTTTTAAGG (2)
355.70.3557
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAACACTAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AATGTAGGCA (2)
CCCTGCAGCT (3)
TGCACAAATA (2)
TGTGACATCC (4)
TTTTTTAAGG (2)
3170.317
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAAATAAAT (2)
AACTTAAAAA (3)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CCCTGTAGCT (3)
CTTTGATCGT (2)
GTGTCCTCTG
TAAATGAAGG (2)
TGCACAAATA (2)
TGCCACAAAA (3)
TTTTTTAAGG (2)
3270.327
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAAATAAAT (2)
AACTTAAAAA (3)
AAGGAGGGCA (3)
AATGTAGGCA (2)
CCCTGTAGCT (3)
68.90.0689
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AAGGACTGAT (2)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
TGCACAAATA (2)
1210.121
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAA (3)
AAAACACTAA (3)
AACTTAAAAA (3)
AACTTGAAAA (3)
CCCTGCAGCT (3)
GTCCTGGAAA (4)
GTGTCCTCTG
72.50.0725
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAT (2)
AAAACACTAA (3)
AAGGAGGGCA (3)
CCCTCTGACG (2)
CCCTGCAGCT (3)
CTTACCTCAG (2)
CTTTGATCGT (2)
GTAACCGTTA (2)
GTGTCCTCTG
133.90.1339