Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.3317 Gusbglucuronidase, beta 5  5 72.0 cM  110006 
 Human Homolog GUSB[glucuronidase, beta]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 38 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
13.10.0131
Cb medulloblastomaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
27.70.0277
P8 GC+1d cultureCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
14.90.0149
P8 GC+SHH+1d cultureCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
9.40.0094
3T3 fibroblastsCAAAATAAAA (3)
3.50.0035
P1 cortexTAAAATAAAA (2)
13.60.0136
HypothalamusTAAAATAAAA (2)
TGGTACCCGC
14.50.0145
E12.5 retinaTAAAATAAAA (2)
11.30.0113
E14.5 retinaTAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
5.40.0054
E16.5 retinaTAAAATAAAA (2)
TGGTACCCGC
90.009
E18.5 retinaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
18.20.0182
P0.5 retinaTAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
40.004
P2.5 retinaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
10.60.0106
P4.5 retinaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
31.70.0317
P6.5 retinaTAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
13.40.0134
P10.5 crx- retinaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
7.50.0075
P10.5 crx+ retinaCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
5.70.0057
Adult retinalCAAAATAAAA (3)
1.90.0019
ONLCAAAATAAAA (3)
TAAAATAAAA (2)
TGGGGAAAAA
11.50.0115