Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.37214 Trftransferrin 9  9 56.0 cM  22041 
 Gene Ontology endocytic vesicle | extracellular | extracellular space | ferric iron binding | iron ion homeostasis | iron ion transport | transport
 Human Homolog TF[transferrin]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 340 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCACCTTTGGAA (3)
ACTTTCCACA
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGAGGGTA
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGGACAAA
GAGGAAGTGG (2)
GCAGAAAAAC (2)
GCAGGGCCAC (2)
GCGGGGACTT
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGCTTCTCTG (2)
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
GTGGGTCTCA
GTTAGGGTAT
TGGCTTGCTC (3)
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
105.60.1056
Cb medulloblastomaAAGACCTGTC (2)
AATTAAAACA
ACCTTTGGAA (3)
CCAGGGAAGA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGGAGGG
CCTGTACAAC (2)
GAATGGAAAC
GAGAAGTGCT
GCAGAAAAAC (2)
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGTGGCCCA
TGGGAGTGTG
TGGTTGCTCT (2)
TTACGGAAAA
110.70.1107
P8 GC+1d cultureAAGAAAACAG (3)
AGGGAAGTGC (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAA
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAGAAGTGCT
GCAGGGCCAC (2)
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTGGGTCTCA
GTTTGGAGCT (4)
TCACCGACAG
TGGGGAAGAA
95.60.0956
P8 GC+SHH+1d cultureAACAACACAG (2)
ACTTTCCACA
AGGGAAGTGC (2)
CCAGGGAAGA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGGTGTGGC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAAGGACAAA
GAATGGAAAC
GCAGGGCCAC (2)
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
GGTGGCAGGA
GTGGGTCTCA
GTTAGGGTAT
GTTTGGAGCT (4)
TGGGGAAGAA
110.20.1102
3T3 fibroblastsCCCTGAGGGT (3)
CCTGAGGGTA
CCTGGGGAAG
CTGTACCACA (2)
GAGGAAGTGG (2)
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GTTTGGAGCT (4)
TGGGGAAGAA
840.084
E15 cortexAGGGAAGTGC (2)
CCCTGAGGGG
CCTGAGGGTA
GAGGAAGTGG (2)
GCAGAAAAAC (2)
GCAGGGCCAC (2)
GCTGTGGGGT
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTTTGGAGCT (4)
TCACCGACAG
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
108.30.1083
P1 cortexACCTTTGGAA (3)
AGGGAGAAAA
CCCTGAGGGT (3)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAATGGAAAC
GAGAAGTGCT
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
99.70.0997
HypothalamusAAGACCTGTC (2)
AATTAAAACA
ACACCTTTTA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGAGGGTA
CCTGTACAAC (2)
CTGGAGGGAG
CTGGTGTGGC (2)
GAAGACTTGA
GAAGGACAAA
GAATGGAAAC
GCAGGGCCAC (2)
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTTAGGGTAT
TCACCGACAG
TGGGGAAGAA
84.90.0849
E12.5 retinaCCAGGGAAGA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGTACCACA (2)
GAAGGACAAA
GAATGGAAAC
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
GTTTGGAGCT (4)
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
58.70.0587
E14.5 retinaAATTAAAACA
AGGGAAGTGC (2)
CCCTGGAGGG
CCTGAGGGTA
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAA
CCTGTACAAC (2)
CTGTCAGTGG (2)
GCAGAAAAAC (2)
GCAGGGCCAC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
TCACCGACAG
TGCAGGCCAG (2)
TGGCTTGCTC (3)
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
50.70.0507
E16.5 retinaACTTTCCACA
AGGGAAGTGC (2)
CCAGGGAAGA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCCTGGAGGG
CCTGAGGGTA
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGGAGGGAG
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGGACAAA
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTTAGGGTAT
GTTTGGAGCT (4)
TCACCGACAG
TGGCTTGCTC (3)
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
720.072
E18.5 retinaCCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGGACAAA
GGCCCAAGGC (2)
GGCTTCTCTG (2)
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GTGGCTCGAA
GTTTGGAGCT (4)
TCACCGACAG
TGGGGAAGAA
39.80.0398
P0.5 retinaAACAACACAG (2)
ACTTTCCACA
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAA
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAAGGACAAA
GCGGGGACTT
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
70.90.0709
P2.5 retinaAGGGAAGTGC (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAC (2)
CTGGAGGGAG
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAGAAGTGCT
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GTGGCTCGAA
GTTAGGGTAT
TCACCGACAG
TGCAGGCCAG (2)
TGGGGAAGAA
84.70.0847
P4.5 retinaCCCTGAGGGT (3)
CCTGTACAAC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGATCAGTC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTTAGGGTAT
TGGCTTGCTC (3)
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
59.70.0597
P6.5 retinaAAGAAAACAG (3)
AATTAAAACA
ACCTTTGGAA (3)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGTACAAC (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAATGGAAAC
GAGGAAGTGG (2)
GCAGGGCCAC (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGTGGCAGGA
GTTAGGGTAT
TGGGGAAGAA
70.10.0701
P10.5 crx- retinaAGGGAGAAAA
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGAGGGTA
CTGGTGTGGC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
GGGTGGCCCA
GGTGGCAGGA
GTTAGGGTAT
GTTTGGAGCT (4)
TGCAGGCCAG (2)
TGGCTTGCTC (3)
TGGTTGCTCT (2)
119.30.1193
P10.5 crx+ retinaACACCTTTTA (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGGGGAAG
CCTGTACAAA
CCTGTACAAC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGGACAAA
GAATGGAAAC
GCAGAAAAAC (2)
GCAGGGCCAC (2)
GCGGGGACTT
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGTGGCCCA
GGTGGCAGGA
GTGGCTCGAA
GTTAGGGTAT
TGGGGAAGAA
TGGTTGCTCT (2)
132.10.1321
Adult retinalAAGAAAACAG (3)
AGGGAAGTGC (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CCTGAGGGTA
CCTGTACAAC (2)
CTGTACCACA (2)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAGGAAGTGG (2)
GGCCACGGGA (2)
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GTTAGGGTAT
TCACCGACAG
TGGGGAAGAA
78.20.0782
ONLAAGACCTGTC (2)
CCCTGAGGGG
CCCTGAGGGT (3)
CTGTCAGTGG (2)
GAAGACTTGA
GAGGAAGTGG (2)
GCAGAAAAAC (2)
GCAGGGCCAC (2)
GCTGTGGGGT
GGCCCAAGGC (2)
GGGCCCAGGC (2)
GGGCTTCTCT
GGGTGGCCCA
GGTGGCAGGA
GTGGGTCTCA
TGGGGAAGAA
49.50.0495