Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.4071 Lamr1laminin receptor 1 (ribosomal protein SA) 9  9 F4 (9 71.0 cM)  16785 
 Mm.4071 Rnu108RNA, U108 small nucleolar     104433 
 Gene Ontology biological_process unknown | small nucleolar ribonucleoprotein complex
 Clusters 
   Neighbors    

Total 7 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 202 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAGAAAA
ACCTCCCAGG (2)
CAACAACAAA (5)
CAACAACAAG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CTGCCAGCTG
GAGCCACGGC
GATGGCCTGA
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TCGAGTGGCG
TGTCATCTAG (2)
76.40.0764
Cb medulloblastomaAAAAAGAAAA
AGCTGCTGTG (2)
CAACAACAAG (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CTGCCAGCTG
GAGCCACGGC
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TCGAGTGGCG
TGTCATCTAG (2)
48.30.0483
P8 GC+1d cultureAAAAAGAAAA
CAACAACAAA (5)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCCTT (2)
CCTGATCTTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GAGCCACGGC
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TCACTGAGTG
TGTCATCTAG (2)
108.10.1081
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAGAAAA
CAACAACAAA (5)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCCTT (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GAGCCACGGC
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
127.60.1276
3T3 fibroblastsCCTGATCTTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GATGGCCTGA
GGATGGCAAT (2)
GGCTGTGTTC (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
255.80.2558
E15 cortexCCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CCTGTCTTAC (3)
CGAGGTACTA (2)
GTCCTACTGA (2)
TCACTGAGTG
TGTCATCTAG (2)
108.60.1086
P1 cortexCCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CCTGTCTTAC (3)
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
99.80.0998
HypothalamusAGGTCCCCGA (4)
AGTGGGTGGG
CCCACCATTG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CGAGGTACTA (2)
CGGAGTACTT (2)
GAGCCACGGC
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGCTGTGTTC (2)
TCACTGAGTG
TCGAGTGGCG
TGTCATCTAG (2)
150.20.1502
E12.5 retinaCAACAACAAA (5)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GAGCCACGGC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
107.20.1072
E14.5 retinaCACAACCAGG (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGAGGTACTA (2)
CGGAGTACTT (2)
CTGCCAGCTG
GGATGGAATG
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
GTCCTACTGA (2)
TGCCTGAGCT
TGTCATCTAG (2)
61.90.0619
E16.5 retinaAAAAAGAAAA
AGGTCCCCGA (4)
AGTGGGTGGG
CACAACCAGG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CGAGGTACTA (2)
CGGAGTACTT (2)
CTGCCAGCTG
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
88.50.0885
E18.5 retinaAGCTGCTGTG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
GAGCCACGGC
GATGGCCTGA
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
58.10.0581
P0.5 retinaAAAAAGAAAA
ACCTCCCAGG (2)
CAACAACAAA (5)
CAACAACAAG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GCTGTCTTAC
GGATGGAATG
GGATGGCAAT (2)
GGCTGTGTTC (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
149.40.1494
P2.5 retinaAAAAAGAAAA
CAACAACAAA (5)
CAACAACAAG (2)
CACAACCAGG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GGGGGAATTT
GTCCTACTGA (2)
TGCCTGAGCT
TGTCATCTAG (2)
67.20.0672
P4.5 retinaAAAAAGAAAA
AGCTGCTGTG (2)
CAACAACAAA (5)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCCTT (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GGATGGAATG
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGCCTGAGCT
TGTCATCTAG (2)
63.60.0636
P6.5 retinaAGTGGGTGGG
CAACAACAAA (5)
CACAACCAGG (2)
CCCACCATTG (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
76.70.0767
P10.5 crx- retinaAGTGGGTGGG
CAACAACAAA (5)
CACAACCAGG (2)
CCTGAACTTT (3)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
CGAGGTACTA (2)
GCTGTCTTAC
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
670.067
P10.5 crx+ retinaCCTGATCTTT (2)
CGGAGTACTT (2)
GAGCCACGGC
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
36.50.0365
Adult retinalACCTCCCAGG (2)
CCTGATCTTT (2)
CCTTGATCTT (2)
GCTGTCTTAC
GGATGGAATG
GGATGGCAAT (2)
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
111.40.1114
ONLAAAAAGAAAA
AGTGGGTGGG
CAACAACAAA (5)
CCTGATCTTT (2)
GCTGTCTTAC
GGGGGAATTT
TGTCATCTAG (2)
55.40.0554