Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.41915 1810014F10RikRIKEN cDNA 1810014F10 gene 4    69064 
 Gene Ontology fucose binding
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 44 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
205.50.2055
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
ACCTTGTGAA
CGCACGCACA
8070.807
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
ACCTTGTGAA
ACTTGTGAGA
213.40.2134
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
ACCTTGTGAA
282.20.2822
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
212.80.2128
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
249.90.2499
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
123.20.1232
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
138.90.1389
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
98.30.0983
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
ACTTGTGAGA
47.10.0471
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
374.70.3747
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
121.70.1217
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
332.60.3326
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
287.30.2873
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
270.10.2701
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
ACTTGTGAGA
50.20.0502
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
CGCACGCACA
107.60.1076
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ACCTTGTGAA
59.30.0593
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGAAAA
CGCACGCACA
109.10.1091