Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.4266 AI646531expressed sequence AI646531 14    105546 
 Mm.4266 Itm2bintegral membrane protein 2B 14  14 32.5 cM  16432 
 Gene Ontology ATP binding | biological_process unknown | integral to membrane | membrane fraction
 Human Homolog ITM2B[integral membrane protein 2B]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 198 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAGAT (4)
ACGGGACAAG
AGGGAAAGAA (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
GTGAAGGTGA (3)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
355.60.3556
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
AGGGAAAGAA (2)
AGTTGCTTCT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGTGCAGA (2)
GTGATCACCG (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
1165.31.1653
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
AGGGAAAGAT (2)
AGTTGCTTCT (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGTGCAGA (2)
GGTGTTTTCC
GTGAAGGTGA (3)
GTGATCACCG (2)
TAAGTAGCAA (2)
TATAATTGTT (3)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTACAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
479.20.4792
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
AAAAGAAGAT (4)
AGTTGCTTCT (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
CTTCCCCCAG (6)
GAAGTGCAGA (2)
GTGAAGGTGA (3)
GTGATCACCG (2)
GTTAACTAAT (2)
TAAGTAGCAA (2)
TATAATTGTT (3)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
4930.493
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GTGAAGGTGA (3)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
490.049
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGGGAAAGAA (2)
GGTGTTTTCC
GTGATCACCG (2)
TGAAAAAAAA (2)
262.20.2622
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
CAGTTATAAA (5)
TAAGTAGCAA (2)
TATAATTGTT (3)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
281.60.2816
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
ACGGGACAAG
AGGAAAGATG (2)
AGTTGCTTCT (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGTGCAGA (2)
GTGAAGGTGA (3)
GTTAACTAAT (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
329.60.3296
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACGGGACAAG
AGGAAAGATG (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGAGAACA (2)
GTGAAGGTGA (3)
GTTAACTAAT (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
197.20.1972
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACGGGACAAG
AGGAAAGATG (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATTAA
CTTCCCCCAG (6)
GTTAACTAAT (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
183.90.1839
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGTTGCTTCT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
CTTCCCCCAG (6)
GTGAAGGTGA (3)
GTTAACTAAT (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TGGGAGAAAA
TTACTAATTT (2)
92.40.0924
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGAGAACA (2)
GTGATCACCG (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
505.70.5057
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGGAAAGAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GTGAAGGTGA (3)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
1610.161
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAAGATG (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GTGAAGGTGA (3)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TGGGAGAAAA
TTACTAATTT (2)
413.80.4138
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAGAT (4)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GTGAAGGTGA (3)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
368.50.3685
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
CTTCCCCCAG (6)
GTGAAGGTGA (3)
GTGATCACCG (2)
TAAGTAGCAA (2)
TATAATTGTT (3)
TGAAAAAAAA (2)
TGGGAGAAAA
TTACTAATTT (2)
371.90.3719
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAAAGATG (2)
AGGGAAAGAT (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGTGCAGA (2)
GTGAAGGTGA (3)
GTGATCACCG (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
146.90.1469
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
GAAGTGCAGA (2)
GGTGTTTTCC
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
1690.169
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ATTTTTAAAT (2)
CAGTTATAAA (5)
CAGTTATTAA
CTTCCCCCAG (6)
GAAGTGCAGA (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTACAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
126.10.1261
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAT (2)
ACGGGACAAG
CAGTTATAAA (5)
GAAGAGAACA (2)
GAAGTGCAGA (2)
TAAGTAGCAA (2)
TGAAAAAAAA (2)
TTACTAATTT (2)
160.90.1609