Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.44736 Dnm1dynamin 1 2  2 17.0 cM  13429 
 Gene Ontology endocytosis | GTP binding | GTPase activity | hydrolase activity | membrane coat | motor activity | protein binding
 Human Homolog DNM1[dynamin 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 132 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
CTGGGAACTG
GAAGGGAAGG
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
221.80.2218
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
CACATTGTCT
CTGTCCTTGT
CTTATGCAGG (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGAAAAAA (4)
GTTTCAAGAG (3)
9480.948
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
CTGGGAACTG
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGAAAAAA (4)
GTTTCAAGAG (3)
222.40.2224
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGGAAAAA (3)
GTTTCAAGAG (3)
291.50.2915
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
CTGGGAACTG
GCCTGACCCC (2)
GTTTCAAGAG (3)
38.50.0385
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGCACACCCT (2)
GGGGAAAAAA (4)
GGGGGAAAAA (3)
GTTTCAAGAG (3)
247.30.2473
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
CTTATGCAGG (2)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGGAAAAA (3)
GTTTCAAGAG (3)
295.20.2952
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
ATCCAGAAAT (4)
CCCCCGCCCG
CTGGGAACTG
CTGTCCTTGT
GAAGGGAAGG
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGGAAAAA (3)
TACCACGCAC (2)
2010.201
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGGAAAAAA (4)
146.50.1465
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CTGGGAACTG
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
1110.111
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CTGTCTGTGG (2)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGCACACCCT (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGAAAAAA (4)
TACCACGCAC (2)
59.70.0597
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CACATTGTCT
CTGGGAACTG
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGCACACCCT (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGAAAAAA (4)
GGGGGAAAAA (3)
405.50.4055
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CTGTCTGTGG (2)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
149.20.1492
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATCCAGAAAT (4)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGGAAAAA (3)
350.20.3502
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CACATTGTCT
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
311.10.3111
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CACATTGTCT
CTGGGAACTG
CTGTCTGTGG (2)
CTTATGCAGG (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGCACACCCT (2)
GGGAAAAAAA (5)
GGGGAAAAAA (4)
310.30.3103
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ATCCAGAAAT (4)
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
70.60.0706
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ATCCAGAAAT (4)
CCCCCGCCCG
CTGGGAACTG
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
155.70.1557
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
CCCCCGCCCG
CTGTCCTTGT
GCCTGACCCC (2)
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
113.10.1131
ONLAAAAAAAAAA (2)
GAAGGGAAGG
GGAAAAAAAA (2)
GGGAAAAAAA (5)
GTTTCAAGAG (3)
1550.155