Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.4857 Camk2bcalcium/calmodulin-dependent protein kinase II, beta 11  11 0.5 cM  12323 
 Gene Ontology ATP binding | autophosphorylation | calcium ion transport | calcium/calmodulin-dependent protein kinase activity | calcium/calmodulin-dependent protein kinase complex | calmodulin binding | G1/S transition of mitotic cell cycle | kinase activity | protein amino acid phosphorylation | protein kinase activity | protein serine/threonine kinase activity | protein-tyrosine kinase activity | transferase activity
 Human Homolog CAMK2B[calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II beta]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 92 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
GAAACAAAAA (3)
TTGGGAAGGA (3)
210.40.2104
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
TGGAAGGCCA (4)
8140.814
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
GCAGGGGAGG
TGGAAGGCCA (4)
216.70.2167
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
GCAGGGGAGG
GGGTTTGTTT
TTGGGAAGGA (3)
TTTGTGTCTG (2)
293.90.2939
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
CAGCTGGGGG
TTTGTGTCTG (2)
222.60.2226
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAGCTGGGGG
2590.259
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
GCAGGGGAGG
TGGAAGGCCA (4)
132.20.1322
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAGCTGGGGG
TTGGGAAGGA (3)
142.70.1427
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CACTTTGCCC
96.50.0965
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
48.90.0489
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
CACTTTGCCC
GCAGGGGAGG
GGGGGCCAAA (2)
TTGGGAAGGA (3)
TTTGTGTCTG (2)
390.90.3909
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
GGGTTTGTTT
TGGAAGGCCA (4)
TTGGGAAGGA (3)
TTTGTGTCTG (2)
131.60.1316
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
GAAACAAAAA (3)
336.20.3362
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
GAAACAAAAA (3)
GCAGGGGAGG
GGGGGCCAAA (2)
GGGTTTGTTT
TTTGTGTCTG (2)
307.10.3071
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
CACTTTGCCC
GAAACAAAAA (3)
GCAGGGGAGG
GGGTTTGTTT
TTGGGAAGGA (3)
288.60.2886
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
GCAGGGGAGG
GGGTTTGTTT
TTTGTGTCTG (2)
61.40.0614
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
CAAAAGAATT (2)
GCAGGGGAGG
GGGGGCCAAA (2)
107.60.1076
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
CAAAAGAATT (2)
GAAACAAAAA (3)
GGGTTTGTTT
TGGAAGGCCA (4)
74.20.0742
ONLAAAAAAAAAA (2)
ACCCTCTAAA
GAAACAAAAA (3)
TGGAAGGCCA (4)
TTGGGAAGGA (3)
112.90.1129