Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.4974 Ncam1neural cell adhesion molecule 1 9  9 28.0 cM  17967 
 Gene Ontology cell adhesion | extracellular space | heparin binding | integral to membrane | membrane | plasma membrane | protein binding
 Human Homolog NCAM1[neural cell adhesion molecule 1] | NCAM1[neural cell adhesion molecule 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 120 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CCAAATGCCA
CTAAAAGCAA
TTCAAGAATG (3)
TTTAAGAATG (2)
47.20.0472
Cb medulloblastomaATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
TACCCTCGAA
TTTAAGAATG (2)
90.10.0901
P8 GC+1d cultureATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
GCGAGACAAA
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
TTTAAGAATG (2)
48.90.0489
P8 GC+SHH+1d cultureATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CTGGTCTTTA
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
TTCAAGAATG (3)
TTTAAGAATG (2)
82.20.0822
3T3 fibroblastsATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACAGTGC (4)
CCAAATGCCA
210.021
E15 cortexCAAAAATAAA (2)
TCCCAGGGTC
9.80.0098
P1 cortexATGGGTACCA
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
CTGGTCTTTA
GCGAGACAAA
77.20.0772
HypothalamusCAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
TTTAAGAATG (2)
77.80.0778
E12.5 retinaATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
GGAGGTTCCA
TTTAAGAATG (2)
240.30.2403
E14.5 retinaATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CTAAAAGCAA
CTGGTCTTTA
TCCCAGGGTC
TTTAAGAATG (2)
1620.162
E16.5 retinaATGGGTACCA
CAAAAATAAA (2)
GCGAGACAAA
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
TTTAAGAATG (2)
222.70.2227
E18.5 retinaATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACAGTGC (4)
CTGGTCTTTA
TTTAAGAATG (2)
407.50.4075
P0.5 retinaATGGGTACCA
CAAAAATAAA (2)
CTAAAAGCAA
CTGGTCTTTA
GCGAGACAAA
TCCCAGGGTC
TTTAAGAATG (2)
86.50.0865
P2.5 retinaATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
CTAAAAGCAA
CTGGTCTTTA
TTTAAGAATG (2)
269.40.2694
P4.5 retinaATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CTGGTCTTTA
GCGAGACAAA
GGAGGTTCCA
GGTTTTCCTT (2)
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
299.40.2994
P6.5 retinaATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CTGGTCTTTA
TACCCTCGAA
TTTAAGAATG (2)
181.70.1817
P10.5 crx- retinaATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
CTGGTCTTTA
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
115.30.1153
P10.5 crx+ retinaATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACAGTGC (4)
CTGGTCTTTA
TTTAAGAATG (2)
1480.148
Adult retinalATGGGTACCA
ATGGGTTCCA (2)
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
CCAAATGCCA
TACCCTCGAA
TCCCAGGGTC
TTTAAGAATG (2)
105.80.1058
ONLATGGGTACCA
CAAAAATAAA (2)
CACACGCGCA (2)
CTAAAAGCAA
CTGGTCTTTA
GGTTTTCCTT (2)
TACCCTCGAA
TTTAAGAATG (2)
122.40.1224