Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.49884 Ube2d3ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (UBC4/5 homolog, yeast) 3    66105 
 Gene Ontology ligase activity | ubiquitin conjugating enzyme activity | ubiquitin cycle | ubiquitin-dependent protein catabolism | ubiquitin-protein ligase activity
 Human Homolog UBE2D3[ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (UBC4/5 homolog, yeast)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 183 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATTCTGGCAG
GGATGAAAAA
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TCTTTAGAGT
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
109.20.1092
Cb medulloblastomaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATCAGTGTCT (2)
ATTCTGGCAG
CCTTCTGAAG
TAACCTCAAA
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
150.10.1501
P8 GC+1d cultureAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATCAGTGTCT (2)
ATTCTGGCAG
CCTTCTGAAG
CTCATCTGAG (4)
GGATGAAAAA
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGTTCAC
TGGTTGCTGG
88.90.0889
P8 GC+SHH+1d cultureAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
CATAAAATAC (3)
GCATACTTCT
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
114.80.1148
3T3 fibroblastsAGGCTGTGTT
ATTCTGGCAG
TAACCTCAAA
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
241.80.2418
E15 cortexATTCTGGCAG
CTGGAAAAAA
TGGTTGCTGG
286.90.2869
P1 cortexAATAAAATTA (2)
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
104.50.1045
HypothalamusAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
AGAGACAGGG (3)
ATTCTGGCAG
GCATACTTCT
TCAATAAAGG
TCTTTAGAGT
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
387.50.3875
E12.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
CATAAAATAC (3)
CTGGAAAAAA
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTTTGTGTTC
206.60.2066
E14.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATCAGTGTCT (2)
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
972.90.9729
E16.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
AGGCTGTGTT
ATTCTGGCAG
CATAAAATAC (3)
CTCATCTGAG (4)
GCATACTTCT
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGATGTTCAC
TGGTTGCTGG
811.30.8113
E18.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATTCTGGCAG
CCTTCTGAAG
CTGGAAAAAA
GGATGAAAAA
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
285.50.2855
P0.5 retinaATTCTGGCAG
CTGGAAAAAA
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTTTGTGTTC
214.10.2141
P2.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
ATTCTGGCAG
GCATACTTCT
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGATGTTCAC
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
211.40.2114
P4.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
CTCATCTGAG (4)
CTGGAAAAAA
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTAATTT (2)
TGGTTGCTGG
TTAAGTCACC (2)
TTTTGTGTTC
178.50.1785
P6.5 retinaAATAAAATTA (2)
AATGAATAAA (2)
TAACCTCAAA
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
TTTTGTGTTC
213.40.2134
P10.5 crx- retinaAGAGACAGGG (3)
ATTCTGGCAG
GCATACTTCT
TATGAGACCT (2)
TCAATAAAGG
TCTTTAGAGT
TGAATGAATG
TGGTTGCTGG
301.10.3011
P10.5 crx+ retinaAATGAATAAA (2)
ATCAGTGTCT (2)
CCTTCTGAAG
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTAATTT (2)
TGGTTGCTGG
TTTTGTGTTC
132.50.1325
Adult retinalAATAAAATTA (2)
AGAGACAGGG (3)
ATCAGTGTCT (2)
ATTCTGGCAG
TCAATAAAGG
TGAATGAATG
TGGTTGCTGG
TTTTGTGTTC
237.20.2372
ONLAATGAATAAA (2)
ATCAGTGTCT (2)
CATAAAATAC (3)
CTCATCTGAG (4)
CTGGAAAAAA
GGATGAAAAA
TGAATGAATG
TGATGCTACC
TGGTTGCTGG
419.30.4193