Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.70666 AI427012expressed sequence AI427012 4    100109 
 Mm.70666 Eno1enolase 1, alpha non-neuron 4  4 E2 (4 79.0 cM)  13806 
 Gene Ontology glycolysis | lyase activity | magnesium ion binding | phosphopyruvate hydratase activity | phosphopyruvate hydratase complex | protein binding
 Human Homolog ENO1[enolase 1, (alpha)]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 7 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 203 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GAAAAATAAA
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
1500.15
Cb medulloblastomaCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CCCATTGGAG (4)
CGCATTGGAG (2)
GAATGTTGGC (2)
GATGTGGCTG
GGGAAGGGTG (2)
TGAAGTGCCA
122.50.1225
P8 GC+1d cultureCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GATGTGGCTG
GATGTGGGTG (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGATGGTGGC (5)
GGGAAGGGGT
TCTATTCTCA (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
135.80.1358
P8 GC+SHH+1d cultureCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GAAAAATAAA
GAATGTTGGC (2)
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GATGTGGCTT (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGATGGTGGC (5)
GGGAAGGGGT
GGGAAGGGTG (2)
TCTATTCTCA (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TTTTATTTGG (2)
173.60.1736
3T3 fibroblastsCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CGCATTGGAG (2)
CTTTATTTGG (2)
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GATGTGGGTG (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGATGGTGGC (5)
GGATGTGGCT
GGGAAGGGGT
TGAAGTGCCA
224.20.2242
E15 cortexCAAAAATAAA (2)
CGCATTGGAG (2)
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GATGTGGCTT (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGATGGTGGC (5)
TGAAGTGCCA
148.20.1482
P1 cortexCAAAAATAAA (2)
GATGTGGCTG
86.40.0864
HypothalamusCAAAAATAAA (2)
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGGAAGGGTG (2)
TCACTGCTTC (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TTTTATTTGG (2)
146.60.1466
E12.5 retinaCAAAAATAAA (2)
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGGAAGGGGT
GGGAAGGGTG (2)
TGATTGGTCT (2)
407.50.4075
E14.5 retinaATTGCAAAAC (2)
CAAAAATAAA (2)
CCCATTGGAG (4)
GAAAAATAAA
GACCGGAGAT (2)
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGAGGGGCAC
GGATGGTGGC (5)
TCTATTCTCA (3)
TGATTGGTCT (2)
304.10.3041
E16.5 retinaATCCTGCCTG (2)
CAAAAATAAA (2)
CGCATTGGAG (2)
CTTTATTTGG (2)
GAAAAATAAA
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGAGGGGCAC
GGGAAGGGTG (2)
TCACTGCTTC (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
376.50.3765
E18.5 retinaCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CGCATTGGAG (2)
GAAAAATAAA
GACCGGAGAT (2)
GATGTGGCTG
GATGTGGCTT (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGGGGCAC
GGATGGTGGC (5)
GGGAAGGGTG (2)
TCTATTCTCA (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TTTTATTTGG (2)
581.80.5818
P0.5 retinaCAAAAATAAA (2)
CTTTATTTGG (2)
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGGAAGGGGT
TCACTGCTTC (3)
TGAAGTGCCA
164.90.1649
P2.5 retinaATTGCAAAAC (2)
CAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CGCATTGGAG (2)
GAAAAATAAA
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TGGGATGGCT (2)
350.40.3504
P4.5 retinaATCCTGCCTG (2)
CAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GAAAAATAAA
GAGCCAGAGG
GATGTGGCTG
GATGTGGGTG (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGATGTGGCT
TCACTGCTTC (3)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
349.10.3491
P6.5 retinaATCCTGCCTG (2)
CAAAAATAAA (2)
GAATGTTGGC (2)
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TCACTGCTTC (3)
TCTATTCTCA (3)
TGAAGTGCCA
TTTTATTTGG (2)
220.20.2202
P10.5 crx- retinaATTGCAAAAC (2)
CAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GACCGGAGAT (2)
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TCTATTCTCA (3)
TGATTGGTCT (2)
161.90.1619
P10.5 crx+ retinaCAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GAATGTTGGC (2)
GATGTGGCTG
GATGTGGCTT (2)
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
TGAAGTGCCA
219.20.2192
Adult retinalATCCTGCCTG (2)
CAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GAATGTTGGC (2)
GATGTGGCTG
GGACCCGGAA (2)
GGAGCAGAGG (2)
GGGAAGGGGT
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TGGGATGGCT (2)
126.20.1262
ONLATCCTGCCTG (2)
ATTGCAAAAC (2)
CAAAAATAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
GATGTGGCTG
GGAGCAGAGG (2)
TGAAGTGCCA
TGATTGGTCT (2)
TGGGATGGCT (2)
TTTTATTTGG (2)
135.80.1358