Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.100117 4930528A17RikRIKEN cDNA 4930528A17 gene 4    67735 
 Mm.100117 5730406M06RikRIKEN cDNA 5730406M06 gene 4    66625 
 Human Homolog C6orf111[chromosome 6 open reading frame 111]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 11 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 125 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAATTAAA
AAAAGATCTA (3)
AGTTTAAGGG (2)
GATGCCACCA (3)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
29.20.0292
Cb medulloblastomaAAAAATTAAA
GATGCCACCA (3)
TAATTTTGGA (4)
TCAAAAAAAA (2)
108.60.1086
P8 GC+1d cultureAAAAGATCTA (3)
AGTTTAAGGG (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGATGGATTG (3)
TGGTTGTTGG (2)
TTAATTTGTG (3)
TTTACCAAAA (4)
31.90.0319
P8 GC+SHH+1d cultureAGTTTAAGGG (2)
GGGCTGCTTT (2)
TAATTTTGGA (4)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
59.80.0598
3T3 fibroblastsAAAAGATCTA (3)
AGTTTAAGGG (2)
GATGCCACCA (3)
GGGCTGCTTT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGATGGATTG (3)
280.028
E15 cortexAGTTTAAGGG (2)
GGGCTGCTTT (2)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
34.40.0344
P1 cortexAGTTTAAGGG (2)
GATGCCACCA (3)
GCTAGTGAAC (2)
GGGCTGCTTT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGATGGATTG (3)
TGGTTGTTGG (2)
TTAATTTGTG (3)
63.40.0634
HypothalamusTCAAAAAAAA (2)
TGATGGATTG (3)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
65.10.0651
E12.5 retinaAAAAGATCTA (3)
AGTTTAAGGG (2)
CAAAGAGAAA (2)
GATGCCACCA (3)
GATTTCTACT (4)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
54.60.0546
E14.5 retinaAAAAGATCTA (3)
GGAATTTTCA (2)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
94.70.0947
E16.5 retinaGATTTCTACT (4)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
39.80.0398
E18.5 retinaAGTTTAAGGG (2)
GGGCTGCTTT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
65.50.0655
P0.5 retinaAGTTTAAGGG (2)
CAAAGAGAAA (2)
GATGCCACCA (3)
GATTTCTACT (4)
GGGCTGCTTT (2)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TTTACCAAAA (4)
137.50.1375
P2.5 retinaAGTTTAAGGG (2)
GGAATTTTCA (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
56.30.0563
P4.5 retinaAGTTTAAGGG (2)
GCTAGTGAAC (2)
GGGCTGCTTT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
79.30.0793
P6.5 retinaAGTTTAAGGG (2)
CCTAACACCT (2)
GGGCTGCTTT (2)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
61.80.0618
P10.5 crx- retinaAAAAGATCTA (3)
AGTTTAAGGG (2)
CCTAACACCT (2)
GATTTCTACT (4)
GCTAGTGAAC (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
39.20.0392
P10.5 crx+ retinaAGTTTAAGGG (2)
CCTAACACCT (2)
GATGCCACCA (3)
GATTTCTACT (4)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTTACCAAAA (4)
49.90.0499
Adult retinalAGTTTAAGGG (2)
CCTAACACCT (2)
GGGCTGCTTT (2)
GGGGAAGGCG
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
TTAATTTGTG (3)
TTTACCAAAA (4)
42.80.0428
ONLAAAAATTAAA
AGTTTAAGGG (2)
CAAAGAGAAA (2)
GCTAGTGAAC (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGGTTGTTGG (2)
420.042