Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.1776 Fth1ferritin heavy chain 1 19  19 2.0 cM  14319 
 Gene Ontology binding | ferric iron binding | iron ion homeostasis | iron ion transport
 Human Homolog FTH1[ferritin, heavy polypeptide 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 300 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAGAGCAAGGA (2)
CACTAGTACA
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
CTTTTGATAC (6)
GAAGAGGTGG (3)
GCACAAAAAA
GGAAAAAAAA (2)
GTGGCGGCGG (2)
TCAGCTGCCT (2)
TCAGGCTGCA
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGGC (4)
TCGGGCTGCC
TTAAGCTGGC
TTTTCAAATA (2)
166.40.1664
Cb medulloblastomaAACACAATGG
AATATGCGTG
AGAGCAAGGA (2)
CACTAGTACA
CATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
GAAGAGGTGG (3)
GAGAACTTTT (2)
GCACTGGAAA
GGAAAAAAAA (2)
GGGGTTGCCC
GTGGCGGCGG (2)
TCAAGCTGCC
TCAGCTGCCT (2)
TCAGGCTCCC
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCG
TCAGGGTGCC
TCAGGTTGCC
TTAAGCTGGC
TTTTCAAATA (2)
455.20.4552
P8 GC+1d cultureAATATGCGTG
AGAGCAAGGA (2)
CAAGTCAGGC
CACGTCAGGC
CACTAGTACA
CCAAATAATC
CCAGCCTTCA (4)
CCGAGAAACT
CTTTTGATAC (6)
GAAGAGGTGG (3)
GCACAAAAAA
GCAGAATATC (2)
GCCCATATAG
GGAAAAAAAA (2)
GGGGTTGCCC
TCAGGCCGCC
TCAGGCTGCC
TCGGGCTGCC
TGAAAGAAGT
TTAAGCTGGC
TTTTCAAATA (2)
TTTTTTTTTA
241.30.2413
P8 GC+SHH+1d cultureAATATGCGTG
AGAGCAAGGA (2)
CAAGTCAGGC
CAATGTAGGC
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
CCTTCAAATT (3)
CTTTTGATAC (6)
GAAGAGGTGG (3)
GACTGCCTCA
GAGAACTTTT (2)
GCAGAATATC (2)
GCAGTCAGGG
GGAAAAAAAA (2)
GTGGCGGCGG (2)
TCAGGCCGCC
TCAGGCTGCA
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCT
TCAGGCTGGC (4)
TGAAAGAAGT
296.40.2964
3T3 fibroblastsCACGTCAGGC
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
GACTGCCTCA
TCAGCTGCCT (2)
TCAGCTGCTT
TCAGGCTGCC
TCGGGCTGCC
TGCAGGCTGG (2)
4240.424
E15 cortexAGAGCAAGGA (2)
CATTTGGAAA
CCAAATAATC
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
TCAAGCTGCC
TCAGCTGCCT (2)
TCAGGCTGCC
TGAAAGAAGT
TTAAGCTGGC
143.20.1432
P1 cortexAGAGCAAGGA (2)
CTTTTGATAC (6)
GAAAAATAAT
GGAAAAAAAA (2)
TCAGCTGCCT (2)
TCAGGCTGCC
TTTTTTTTTA
104.30.1043
HypothalamusAATATGCGTG
AGAGCAAGGA (2)
CACGTCAGGC
CACTAGTACA
CACTGCCTCA
CATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
CCTTCAAATT (3)
CTTTGTCAGG
GAAGAGGTGG (3)
GCAGAATATC (2)
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
GGGGGGGTTG
GGGGTTGCCC
GTGGCGGCGG (2)
TCAGCTGCCT (2)
TCAGGCCGCC
TCAGGCCTGC
TCAGGCTGCA
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCT
TCAGGTTGCC
TGAAAGAAGT
TTAAGCTGGC
637.10.6371
E12.5 retinaCATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CTTTGTCAGG
GAAGAGGTGG (3)
GACTGCCTCA
GCAGAATATC (2)
GGAAAAAAAA (2)
TCAGCTGCTT
TCAGGCTGCC
TTAAGCTGGC
105.40.1054
E14.5 retinaAGAGCAAGGA (2)
CCAGCCTTCA (4)
GAAGAGGTGG (3)
GCACAAAAAA
GCACTGGAAA
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
TCAGGCTGCC
116.40.1164
E16.5 retinaAGAGCAAGGA (2)
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
CTTTTGATAC (6)
GAAGAGGTGG (3)
GCAGAATATC (2)
GCCCATATAG
GCCTTGGGCT
GGAAAAAAAA (2)
GGGGTTGCCC
GTGGCGGCGG (2)
TCAGGCTGCC
TCGGGCTGCC
148.40.1484
E18.5 retinaAACACAATGG
AGAGCAAGGA (2)
CATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
CCTTCAAATT (3)
GACTGCCTCA
GAGAACTTTT (2)
GCAGTCAGGG
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
GTGGCGGCGG (2)
TCAGGCTGCA
TCAGGCTGCC
TCAGGTTGCC
121.70.1217
P0.5 retinaCAATGTAGGC
CACTAGTACA
CATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
GAAAAATAAT
GAAGAGGTGG (3)
GACTGCCTCA
GCACAAAAAA
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
TCAGCTGCCT (2)
TCAGCTGCTT
TCAGGCTGCC
TCAGGGTGCC
TGAAAGAAGT
TTAAGCTGGC
1200.12
P2.5 retinaAGAGCAAGGA (2)
CATTTGGAAA
CCAGCCTTCA (4)
CTTTTGATAC (6)
GACTGCCTCA
GCAGTCAGGG
GCCCATATAG
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
GTGGCGGCGG (2)
TCAAGCTGCC
TCAGGCTCCC
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCG
TCAGGCTGCT
TCCGGCTGCC
TGAAAGAAGT
TTTTTTTTTA
127.10.1271
P4.5 retinaAGAGCAAGGA (2)
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
GAGAACTTTT (2)
GCACTGGAAA
GCAGTCAGGG
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
GGTCCAGGAG
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCT
TCGGGCTGCC
TGCAGGCTGG (2)
TTTTCAAATA (2)
152.80.1528
P6.5 retinaAGAGCAAGGA (2)
CACTAGTACA
CCAAATAATC
CCAGCCTTCA (4)
CTTTGTCAGG
GAGAACTTTT (2)
GCACAAAAAA
GCCCCGGGAA
GCCTTGGGCT
GGAAAAAAAA (2)
GGCAAAAATT
TCAAGCTGCC
TCAGGCTGCC
TTAAGCTGGC
TTTTCAAATA (2)
200.20.2002
P10.5 crx- retinaAACACAATGG
AGAGCAAGGA (2)
CAATGTAGGC
CACTGCCTCA
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
GAAGAGGTGG (3)
GCACAAAAAA
GCAGTCAGGG
GCCCATATAG
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCT
TCAGGCTGGC (4)
191.80.1918
P10.5 crx+ retinaAATATGCGTG
AGAGCAAGGA (2)
CAATGTAGGC
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CCGAGAAACT
GAGAACTTTT (2)
GCCCCGGGAA
GCCTTGGGCT
GGAAAAAAAA (2)
GTGGCGGCGG (2)
TCAAGCTGCC
TCAGGCTGCC
TTTTCAAATA (2)
249.60.2496
Adult retinalAGAGCAAGGA (2)
CAATGTAGGC
CACGTCAGGC
CCAGCCTTCA (4)
CCAGCTTCAG
CTTTTGATAC (6)
GCCCCGGGAA
GGAAAAAAAA (2)
GGTCCAGGAG
TCAGGCCGCC
TCAGGCCTGC
TCAGGCTGCC
TCAGGCTGCT
TCCGGCTGCC
TGAAAGAAGT
115.20.1152
ONLCAATGTAGGC
GCACAAAAAA
GGAAAAAAAA (2)
TCAGGCTCCC
TCAGGCTGCC
TCCGGCTGCC
105.20.1052