Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2136 Cox4i1cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1 8  8 64.0 cM  12857 
 Gene Ontology cytochrome-c oxidase activity | electron transport | inner membrane | integral to membrane | mitochondrial inner membrane | mitochondrion | oxidoreductase activity | respiratory chain complex IV (sensu Eukarya)
 Human Homolog COX4I1[cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 237 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATGGACTTTA
CCAATAAAAG
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATTAAAAG (2)
CTGGAAAGCT (2)
CTGGGAAGCT (2)
GGAATGTTGT
GGAGTGTTGT (2)
GGTCCACTGG
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
TCACGATGCT (2)
TCCCCCCCCC (2)
TTAATAAAAG (2)
177.90.1779
Cb medulloblastomaCCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATTAAAAG (2)
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GACACTGGCA (2)
GCTTTCTTCC (2)
GTAATAAAAG
TTAATAAAAG (2)
166.40.1664
P8 GC+1d cultureAAGGCCAACC (2)
AGAAAGTTCA (3)
ATGGACTTTA
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTAATAAAGA
CTAATAGAAG (2)
CTTAATAAAA (6)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
TCCCCCCCCC (2)
TTAATAAAAG (2)
1550.155
P8 GC+SHH+1d cultureAAATTTAAAG
AACGCCAACC (3)
AAGGCCTACC (2)
ATGGACTTTA
CCAATAAAAG
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATAAAAAA (3)
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GCTTTCTTCC (2)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
TTAATAAAAG (2)
179.30.1793
3T3 fibroblastsAACGCCAACC (3)
CTAATAAAAG (3)
CTGGGAAGCT (2)
GGTCCACTGG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
31.50.0315
E15 cortexAACGCCAACC (3)
CTGGAAAGCT (2)
CTGGAAGCTG
14.70.0147
P1 cortexAAATTTAAAG
CCAATAAAAG
CTAATAAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTAATAAAGA
CTTAATAAAA (6)
TTAATAAAAG (2)
113.40.1134
HypothalamusAAGGCCAACC (2)
AGAAAGTTCA (3)
CCAATAAAAG
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATTAAAAG (2)
CTGGAAGCTG
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GCTTTCTTCC (2)
GGCCACATCA (2)
GGTCCACTGG
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TCACGATGCT (2)
TTAATAAAAG (2)
291.40.2914
E12.5 retinaAAGGCCTACC (2)
AATGGCTGGC (2)
CCAATAAAAG
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTGGAAAGCT (2)
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GGGGATCAGT
GGTCCACTGG
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
TTAATAAAAG (2)
114.60.1146
E14.5 retinaAACGCCAACC (3)
AAGGCCTACC (2)
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATAAAAAA (3)
CTTAATAAAA (6)
GGAATGTTGT
GGCCACATCA (2)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
182.10.1821
E16.5 retinaAACGCCAACC (3)
AAGGCCTACC (2)
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTGGAAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GGCCACATCA (2)
GGTCCACTGG
GTAATAAAAG
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
TTCTTTATTG (3)
182.90.1829
E18.5 retinaCTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTAATAAAGA
CTTAATAAAA (6)
GCTTTCTTCC (2)
GGAATGTTGT
GGCCACATCA (2)
GTAATAAAAG
GTGCTGCAGG (2)
TCCCCCCCCC (2)
TTAATAAAAG (2)
245.40.2454
P0.5 retinaAATGGCTGGC (2)
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
80.70.0807
P2.5 retinaAACGCCAACC (3)
ATGGACTTTA
CCAATAAAAG
CTAATAAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTAATAGAAG (2)
CTGGAAGCTG
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GGACCTCCTT
GGCCACATCA (2)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
TTAATAAAAG (2)
TTCTTTATTG (3)
192.10.1921
P4.5 retinaAAGGCCAACC (2)
CCAATAAAAG
CTAAATAAAA
CTAATAAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTGGGAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GACACTGGCA (2)
GGCCACATCA (2)
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
265.70.2657
P6.5 retinaAACGCCAACC (3)
AGAAAGTTCA (3)
ATGGACTTTA
CCAATAAAAG
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATAAAAAA (3)
CTTAATAAAA (6)
GGACCTCCTT
GGTCCACTGG
GTAATAAAAG
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
201.90.2019
P10.5 crx- retinaAATGGCTGGC (2)
CCAATAAAAG
CCGAGGGAGT
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTTAATAAAA (6)
GGAGTGTTGT (2)
GGGGATCAGT
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TTAATAAAAG (2)
98.60.0986
P10.5 crx+ retinaAACGCCAACC (3)
AAGGCCTACC (2)
CCAATAAAAG
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATTAAAAG (2)
CTGGAAAGCT (2)
CTTAATAAAA (6)
GACACTGGCA (2)
GGCCACATCA (2)
GGGGATCAGT
GTAATAAAAG
GTCGGCCGCC (2)
GTGCTGCAGG (2)
TCACGATGCT (2)
TTAATAAAAG (2)
128.40.1284
Adult retinalCTAAATAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTATAAAAAA (3)
CTATTAAAAG (2)
CTTAATAAAA (6)
GCTTTCTTCC (2)
GTCGGCCGCC (2)
TTAATAAAAG (2)
40.90.0409
ONLCTAATAAAAA
CTAATAAAAG (3)
CTAATAAACG (4)
CTGGGAAGCT (2)
GACACTGGCA (2)
GCTTTCTTCC (2)
GGACCTCCTT
TTAATAAAAG (2)
59.20.0592