Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.250419 Ccnicyclin I 5  5 E3.3-F1.3  12453 
 Gene Ontology cyclin-dependent protein kinase regulator activity | regulation of cell cycle
 Human Homolog CCNI[cyclin I]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 3 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 180 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAGTTTCCAG (2)
AATCAGTGGC (3)
ATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
153.40.1534
Cb medulloblastomaAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
337.40.3374
P8 GC+1d cultureAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GAAGCCCAGA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
157.50.1575
P8 GC+SHH+1d cultureAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GAAGCCCAGA (2)
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TATGTAATAT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
242.40.2424
3T3 fibroblastsAAGTTTCCAG (2)
AATCAGTGGC (3)
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TGGTGCTGGG (2)
210.021
E15 cortexGAAAAAAAAA (2)
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TGCTTTATCA (2)
118.60.1186
P1 cortexGAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
122.70.1227
HypothalamusATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
146.50.1465
E12.5 retinaAATCAGTGGC (3)
ATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GAAGCCCAGA (2)
GGGAACCCCT
GTATCCCTTT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
116.50.1165
E14.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TGCTTTATCA (2)
TGGTGCTGGG (2)
123.70.1237
E16.5 retinaAATCAGTGGC (3)
ATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TGCTTTATCA (2)
TGGTGCTGGG (2)
TTTCTTTGGT
940.094
E18.5 retinaAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
TGGTGCTGGG (2)
TTTCTTTGGT
203.60.2036
P0.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAGCCCAGA (2)
GGGAACCCCT
GTATCCCTTT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
123.70.1237
P2.5 retinaATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
172.50.1725
P4.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGGTGCTGGG (2)
TTTGTAATAT (3)
154.50.1545
P6.5 retinaAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
118.30.1183
P10.5 crx- retinaAAGTTTCCAG (2)
ATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GTCAAAAAAA
GTTCTGACTG
TACTGCTGAT
TATGTAATAT (2)
TCAAAAAAAA (2)
TCACAAAAAA
76.30.0763
P10.5 crx+ retinaAATCAGTGGC (3)
GAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTATCCCTTT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
101.80.1018
Adult retinalGAAAAAAAAA (2)
GGGAACCCCT
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGCTTTATCA (2)
TGGTGCTGGG (2)
TTTCTTTGGT
TTTGTAATAT (3)
670.067
ONLAATCAGTGGC (3)
ATAGAGAAGG
GAAAAAAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
GTCAAAAAAA
TACTGCTGAT
TCAAAAAAAA (2)
TGGTGCTGGG (2)
TTTGTAATAT (3)
66.90.0669