Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.259316 3632445O20RikRIKEN cDNA 3632445O20 gene     74029 
 Mm.259316 Syt11synaptotagmin 11 3  3 42.0 cM  229521 
 Mm.259316 AI851970expressed sequence AI851970 3    99745 
 Mm.259316 5830417I10RikRIKEN cDNA 5830417I10 gene 3    76022 
 Mm.259316 5430404N14RikRIKEN cDNA 5430404N14 gene 3    71329 
 Mm.259316 1500004A13RikRIKEN cDNA 1500004A13 gene 3    319830 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 119 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCGGGGAGAG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTTATGGACA (6)
35.90.0359
Cb medulloblastomaAACTGTGTGA
GCGGGGAGAG (6)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
20.70.0207
P8 GC+1d cultureAAAAAGCCTT
AAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCTGACATCA (7)
GGCTTGGAAA (6)
TAAAGAAGTG (6)
TCTAATACAA (6)
TTAGCTTTTT (6)
TTTATGGACA (6)
50.10.0501
P8 GC+SHH+1d cultureAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCTGACATCA (7)
GGCTTGGAAA (6)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
53.90.0539
3T3 fibroblastsGAGGCTTTGG (10)
3.50.0035
E15 cortexAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
ACAAGCCTGA (6)
GGTTAAAGGA (7)
34.50.0345
P1 cortexAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
TTTATGGACA (6)
18.10.0181
HypothalamusAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
ACAAGCCTGA (6)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GCGGGGAGAG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
TAAAGAAGTG (6)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTAGCTTTTT (6)
TTTATGGACA (6)
46.80.0468
E12.5 retinaAAAAAGCCTT
AAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GGTTAAAGGA (7)
22.70.0227
E14.5 retinaAACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCGGGGAGAG (6)
GGCTTGGAAA (6)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTTATGGACA (6)
25.30.0253
E16.5 retinaAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
GAATGTAAAT (8)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
180.018
E18.5 retinaAACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
TTTATGGACA (6)
9.10.0091
P0.5 retinaAACTGTGTGA
GAGAGGGTTG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
80.008
P2.5 retinaGAATGTAAAT (8)
GGTTAAAGGA (7)
TAAAGAAGTG (6)
TTAGCTTTTT (6)
10.70.0107
P4.5 retinaAACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GGTTAAAGGA (7)
TTAGCTTTTT (6)
21.90.0219
P6.5 retinaAACTGTGTGA
GGTTAAAGGA (7)
3.40.0034
P10.5 crx- retinaAAAATTGTGT (7)
AACTGTGTGA
GCTGACATCA (7)
TTTATGGACA (6)
31.70.0317
P10.5 crx+ retinaAACTGTGTGA
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GGTTAAAGGA (7)
TTAGCTTTTT (6)
15.20.0152
Adult retinalAACTGTGTGA
ACAAGCCTGA (6)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
TTTATGGACA (6)
20.50.0205
ONLACAAGCCTGA (6)
GGCTTGGAAA (6)
3.80.0038