Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.270393 Mfap1microfibrillar-associated protein 1 2    67532 
 Gene Ontology extracellular matrix | extracellular matrix structural constituent
 Human Homolog MFAP1[microfibrillar-associated protein 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 162 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
GGCATCCTGG (3)
GTTCTTGTAT
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
316.50.3165
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
968.80.9688
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GGCATCCTGG (3)
GTGGCAGACA
GTTCTTGTAT
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
329.90.3299
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
447.40.4474
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
GTGGCAGACA
TGGTTGCTGG
259.30.2593
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
GGCATTTCCT
GGGCCAAGAG (2)
GTGGCAGACA
TGGTTGCTGG
539.10.5391
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
GTTCTTGTAT
TGGTTGCTGG
349.90.3499
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CAGAGTCAGA
CCAAGTGTTC (2)
CCACGGTTTT
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
GGCATTTCCT
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
541.50.5415
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCAAGTGTTC (2)
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
369.80.3698
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
1107.71.1077
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CAGAGTCAGA
CCACGGTTTT
GAAGTGGGAA (3)
GAGGTGGAAG (2)
GGGCCAAGAG (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
8710.871
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
GAGGTGGAAG (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
743.90.7439
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
365.20.3652
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CAGAGTCAGA
CCAAGTGTTC (2)
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
603.70.6037
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
GAGGTGGAAG (2)
GGCATCCTGG (3)
GGGCCAAGAG (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
5390.539
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCAAGTGTTC (2)
CCTTCAGTCC (2)
GAGGTGGAAG (2)
GATGAGGATG
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
505.30.5053
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCAAGTGTTC (2)
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
351.10.3511
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
CCTTCAGTCC (2)
GAAGTGGGAA (3)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
226.80.2268
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
CCACGGTTTT
GAGGTGGAAG (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
290.90.2909
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AGATGTATTT (2)
CCACGGTTTT
CCTTCAGTCC (2)
GTGGCAGACA
TAATAAATAA (2)
TGGTTGCTGG
543.90.5439