Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.271775 Sh3glb1SH3-domain GRB2-like B1 (endophilin) 3    54673 
 Gene Ontology acyltransferase activity | apoptosis | apoptotic program | cytoplasm | cytosol | endocytosis | endoplasmic reticulum | fatty acid binding | induction of apoptosis | lipid binding | lysophosphatidic acid acyltransferase activity | membrane | microsome | mitochondrial membrane | phosphatidic acid biosynthesis | phospholipid biosynthesis | protein binding | transferase activity
 Human Homolog SH3GLB1[SH3-domain GRB2-like endophilin B1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 141 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
ACAGGAGTGT
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GACACAGAGC (4)
GTGCTAATCA (2)
TTATGGTGAC
TTTTATTTTT (3)
236.40.2364
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
AAGACCAAGC
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GACACAGAGC (4)
GGCTTTACAA (2)
TTTTATTTTT (3)
850.90.8509
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GGCTTTACAA (2)
GTGCTAATCA (2)
GTTAATCCTT
TCTGACCTCT
TTATGGTGAC
TTTTATTTTT (3)
230.40.2304
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GGCTTTACAA (2)
GTGCTAATCA (2)
GTTAATCCTT
TTTTATTTTT (3)
319.60.3196
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GGCTTTACAA (2)
GTGCTAATCA (2)
222.60.2226
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGGAACTGTA (2)
249.90.2499
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
ACAGGAGTGT
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
TCTGACCTCT
TTTTATTTTT (3)
144.80.1448
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
163.40.1634
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGACCAAGC
ACACAGGAAG (2)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
GTGCTAATCA (2)
TCTGACCTCT
TTATGGTGAC
TTTTATTTTT (3)
129.20.1292
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACACAGGAAG (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GACACAGAGC (4)
TTTTATTTTT (3)
57.90.0579
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAA (3)
AAGACCAAGC
ACACAGGAAG (2)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GGCTTTACAA (2)
GTGCTAATCA (2)
GTTAATCCTT
TTTTATTTTT (3)
436.40.4364
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GACACAGAGC (4)
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
137.60.1376
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAA (3)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
364.30.3643
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAA (3)
AAGACCAAGC
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
3270.327
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
GTTAATCCTT
TTTTATTTTT (3)
288.60.2886
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
TTTTATTTTT (3)
59.60.0596
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAGAAAAA (3)
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GGCTTTACAA (2)
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
120.90.1209
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
TTATGGTGAC
63.10.0631
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAACAAAAA (4)
AAAAGAAAAA (3)
ACAGGAGTGT
AGGAACTGTA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATATTTCCTC
GTGCTAATCA (2)
TTTTATTTTT (3)
139.70.1397